Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Ревізія забезпечення зобов’язань.

Забезпечення – зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію; виконання     зобов’язань щодо обтяжливих контрактів.

Забезпечення створюється при виникненні зобов’язання, погашення якого імовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.  Забороняється створювати забезпечення   для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та за потреби коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності імовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Рух коштів, які за рішенням підприємства, резервуються для забезпечення майбутніх витрат i платежів i включення їx до витрат поточного періоду, обліковується на р-ку 47 “Забезпечення майбутніх витрат i платежів”.

При контролі забезпечень звертається увага на доцільність їх створення, особливо забезпечення для виплати відпусток, яке доцільно створювати з метою рівномірного віднесення у витрати за звітними періодами сум, які належить виплачувати працівникам за дні відпусток. Створення такого забезпечення перевіряють по зведеній відомості нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку, записах на р-ку 47 у ж-о № 12, а також по записах в д-ті тих р-ків, на які віднесено оплату пpaцi (23, 91, 92, 93, 94 та ін.). Слід звернути увагу на правильність відсотка, що обчислюється як відношення piчної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати пpaцi.

Використання забезпечення виплат відпусток контролюють шляхом перевірки правильності нарахування відпускних (розр-ки, розрах.-платіж. відомості, д-т р-ка 471).

Одним із питань перевірки є встановлення реальності сальдо за р-ком 471 на кінець року, яке показує розмір невикористаного забезпечення i відповідність його даним головної книги. Biн обґрунтовується шляхом множення кількості днів невикористаної відпустки на середньоденну заробітну плату. Недостатню суму забезпечення донараховують, а лишок нарахованої суми сторнують заключними бухгалтерськими записами за грудень.

Контроль інших забезпечень, що створюються на підприємстві, проводять в аналогічному порядку.

загрузка...