Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

3. Виробнича діяльність фермерських господарств

Фермерські господарства є суб’єктами підприємницької діяльності в аграрній сфері, їх мета – виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, продавати її та одержувати прибуток. Ця діяльність здійснюється як власна самостійна ініціатива, на власний ризик, на засадах самоокупності (всі витрати воно покриває самостійно, за рахунок власних доходів).

Державне має права планувати виробничу та іншу діяльність господарств і в будь-який спосіб здійснювати адміністративне втручання в цю діяльність.

Господарство повністю самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, враховуючи при цьому природні та економічні можливості регіону, якість та характер земель, власні можливості та кон’юнктуру ринку.

Сільськогосподарська діяльність повинна бути основною в цих господарствах, адже створюються вони на землях сільськогоспо-дарськогопризначення.Томувирощуванняпродукціїрослинництва і тваринництва – головне в їх діяльності. Поряд із цим, фермерські господарства можуть займатись й іншими видами підприємницької діяльності в межах не заборонених законодавством.

Дуже доцільною та цілком правомірною є діяльність фермерів із переробки сільськогосподарської сировини в такі вироби, як борошно, крупи, макаронні вироби, ковбаси, консерви, соки, джеми і т. д. Мають право виготовляти й товари народного вжитку, сувенірні, художні вироби тощо.

Фермерські господарства можуть вільно підбирати собі партнерів з виробничої та іншої діяльності, у тому числі й іноземних.

Оскільки, фермерські господарства і їхні члени є повноправними власниками всієї виробленої (виготовленої) ними продукції, вони реалізують її на власний розсуд. За власним бажанням вони підбирають партнерів не лише для економічних зв’язків але й для централізованих форм заготівель та прямих зв’язків і порядок реалізації продукції, в тому числі й за кордон.

Так на добровільних засадах господарства можуть укладати з державними, кооперативними та громадськими підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють заготівлю та переробку сільськогосподарської продукції, договори на продаж своєї продукції. Вони мають право вільно реалізовувати свою продукцію й будь-яким іншим споживачам (у тому числі громадянам), продавати її на ринках.

В усіх випадках фермерське господарство зобов’язано дотримуватись діючих нормативів щодо якості продукції, а також санітарних, екологічних та інших вимог.

Основна частина продукції господарства повинна реалізовуватись в межах України. Водночас, вони мають право продавати свою продукцію й на експорт. Поставки виробленої продукції господарства на експорт,а також розрахунки з зарубіжними партнерами здійснюються відповідно до законодавства України.

Крім виробничої діяльності фермерам не заборонені й інші види підприємницької діяльності:

  • надання послуг щодо обробітку ґрунту на присадибних ді­лянках селян;
  • перевезення вантажів на замовлення як громадян, так і різ­них підприємств, організацій, установ;
  • організація підсобних підприємств (особливо в тих госпо­дарствах, які займаються вирощуванням продукції рослинниц­тва і взимку не завантажені роботою);
  • закупівля та продаж окремих видів товарів і продуктів;
  • різні види посередницької діяльності не заборонені зако­ном і т.д.
загрузка...