Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

5. Організація виробничих процесів і праці в садівництві і виноградарстві

Організація виробничих процесів. Основними виробничими процесами у садівництві є вирощування саджанців, садіння, дог­ляд за рослинами, збирання, зберігання і переробка продукції.

Ділянку для вирощування саджанців або закладання саду

удобрюють органічними і мінеральними добривами, на ній про­водять глибоку оранку, а під великі дерева плантажну оранку. Кращими попередниками під плодові насадження є багаторічні трави. Якщо сад садять на крутих схилах, то на них роблять тера­си – східчасті при великій крутизні (понад 10-12%) або гребене­подібні при пологих схилах. Роблять їх грейдером, бульдозером (східчасті) або начіпним тракторним плугом (гребенеподібні), відвалюючи скиби грунту тільки в бік схилу. Іноді на тракторі монтують плуг і бульдозерну лопату.

Садити дерева в саду необхідно так, щоб забезпечити пря­молінійність рядів їх у поздовжньому і поперечному напрямах. Цього досягають за допомогою мідного дроту, шнура чи рулетки і кутоміра. Розбивши сад, копають ями тракторним ямокопачем, а при невеликій площі саду – вручну. Розмір ям має забезпечу­вати вільне розміщення кореневої системи саджанців. Для ви­сокорослих дерев (яблуні, груші, черешні та ін.) копають ями, ширина яких 100-120, глибина – 60-70см, а для низькорослих -менші. Перед висаджуванням саджанців в ями вносять добрива, змішані з ґрунтом верхнього шару. Садять саджанці у північних районах рано на весні, в центральних – рано на весні або восени і південних – восени.

Перед садінням кущів ягідників ділянку маркірують згідно з прийнятими схемами їх розміщення: для смородини, аґрусу і порічок – 2,5 х 2м, малини – 2,5 х 0,5-1,0 м, полуниць 0,8-0,9 х 0,2-0,3 м. Потім по лініях маркера канавокопачем роблять бороз­ни 25-30 см, а для полуниць – 15-18 см і висаджують саджанці.

Кущі винограду залежно від сорту і якості ґрунтів садять за різними схемами. Найбільш поширеним є садіння з шириною міжрядь 2-2,5м і відстанню в рядках 1,25-1,5м (2600-4000 кущів на гектар). Садять виноград саджанцями або живцями. На зиму насадження винограду укривають, щоб вони не пошкоджува­лись морозами.

Догляд за садами включає удобрення, розпушування міжрядь і обробіток приштамбових кругів, обприскування про­ти шкідників і хворіб, формування крони дерев. Всі ці процеси, крім формування крони, виконують механізовано. Крону фор­мують обрізуванням, яке роблять після садіння саджанців і дорослих дерев до початку сокоруху і розпускання бруньок. На виноградних кущах рано на весні обрізують річні плодоносні пагони, залишаючи довжину їх на 5-7 вічок, з яких ростуть нові пагони. Одночасно видаляють пошкоджені стебла. Щоб стебла не ламались від маси плодів, їх підв’язують до опор або заводять між яруси шпалери з кількох рядів дроту, натягнутого між стов­пами. Роблять це декілька разів в міру росту пагонів.

Збирання продукції садівництва найбільш трудомісткий про­цес, який виконують переважно вручну. В даний час є збираль­ні машини, які працюють за принципом вібрації. Вони струшу­ють плоди і ягоди на підставлений брезент або інші вловлювачі. Зібрані плоди сортують на два товарні (перший і другий), за якіс­тю – на пошкоджені, уражені хворобами тощо. На спеціальній калібрувальній машині їх калібрують за розміром (великі, серед­ні, дрібні). Зібрані механізованим способом ягоди на сепараторі збиральної машини очищають від листя та інших домішок.

Організація праці. Основними формами організації праці в садівництві і виноградарстві є постійні виробничі бригади, ланки, орендні колективи чи окремі орендарі. Найкраще заре­комендували себе в садівництві і виноградарстві спеціалізовані бригади і ланки. Оптимальною за кількісним складом є бри­гада з 20-25 постійних працівників та ланки у складі 8-Ю осіб. За бригадою (ланкою) закріплюють 2-3 плодові та ягідні куль­тури. У найбільш напружений період бригади (ланки) можуть поповнюватися за рахунок сезонних і тимчасових працівників. За садівничими бригадами закріплюють 100450га насаджень, з них 70-100га плодоносних. Чисельність працівників у садів­ництві і виноградарстві необхідно визначати за нормами на­вантаження площі багаторічних насаджень на одного постійно­го працівника. Чисельність працівників у бригаді (ланці) має забезпечувати своєчасне і кваліфіковане виконання основних дозбиральних робіт у цих галузях.

Приблизні норми навантаження площі багаторічних насад­жень на одного працівника такі:

  • плодоносний сад – 2,5-3 га;
  • сад молодий не плодоносний – 4,5-10 га;
  • ягідники кущові плодоносні – 1,2-1,5 га;
  • суниці плодоносні – 1,1-1,2 га;
  • молоді ягідники – 3 – 4 га.

За ланками закріплюють постійні ділянки різних порід і сортів плодово-ягідних культур з різними строками проведення робіт, особливо збирання. Це забезпечує рівномірне завантаження пра­цівників протягом року, а особливо в напружені періоди. Основні плодові культури, що займають велику площу, розподіляють між всіма ланками, а культури з невеликими площами розподіляють між окремими ланками, враховуючи при цьому строки проведен­ня робіт і рівномірність завантаження членів ланок.

У садівничих господарствах з великим набором різних пло­дово-ягідних культур ланки спеціалізуються на вирощуванні певних груп насаджень. Зокрема, виділяють ланки, що догляда­ють молодий сад і міжрядні культури, висіяні в ньому; плодонос­ний сад; ягідники; плодорозсадники і ін. Така спеціалізація дає можливість підвищувати кваліфікацію працівників, особливо на виконанні відповідальних (складних) робіт, які потребують спеціального навчання (обрізування і формування крони, щеп­лення, окулірування, вирощування саджанців).

Рис. 15.1. Виробничі напрями садівничих і виноградарських господарств.

Рис. 15. 2. Організація території садів і виноградників включає:

Рис. 15.3. Схема плодового розсадника.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. 1. Охарактеризуйте виробничі напрямки садівничих і виног­радарських господарств.
  2. 2. Що включає організація території садів і виноградників?
  3. 3. Охарактеризуйте організацію виробничих процесів при інтенсивному садівництві.
  4. 4. Розкажіть про організацію вирощування саджанців.
  5. 5. Дайте характеристику організації праці в садівництві і ви­ноградарстві.

загрузка...