Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

5. Організація виробничих процесів при вирощуванні круп’яних культур (гречки)

Підготовка ґрунту. Основний обробіток ґрунту проводить­ся в залежності від попередників, механічного складу і стану ґрунтів. Після стерневих попередників проводять лущення стерні дисковими лущильниками на глибину 5-6 см, а після проростання бур’янів – лемішними лущильниками на глиби­ну до 12 см. Зяблеву оранку необхідно проводити на глиби­ну 22-25 см. Після просапних культур глибину оранки можна зменшити до 20-22 см. Після кукурудзи проводять дискування в два сліди на глибину 8-10 см важкими дисковими боро­нами (БДТ-3,0, БДТ-7,0). Оранку проводять на глибину 22-27 см. Гречка – культура пізнього строку посіву. Це дає мож­ливість своєчасно провести основний і передпосівний обробі­ток ґрунту і сіяти її в зоні достатнього зволоження (Полісся, Лісостеп) звичайним рядковим способом, а на забур’янених площах гречку краще сіяти широкорядним способом із ши­риною міжрядь 45 см.

Весняний обробіток ґрунту розпочинають з боронування і вирівнювання зябу важкими боронами БЗСТ-1,0 в два сліди. Для цього ефективним є агрегати в склад яких входять разом з боронами шлейфи. До посіву бажано провести три культивації з боронуванням на глибину 10-12, 6-8 см і передпосівну на глиби­ну 4-6 см культиваторами УСМК-5,4.

Сівба гречки. Гречку сіють звичайним, вузькорядним і ши­рокорядним способами. Переваги широкорядного способу сівби мають місце на родючих і удобрених ґрунтах, але засмічених, схильнених до ущільнення і запливання. Для сівби звичайним рядковим способом використовують сівалку СЗ-3,6, вузькоряд­ним СЗУ-3,6. Широкорядним способом гречку висівають буря­ковою сівалкою ССТ-12А, обладнану спеціальним пристосуван­ням СТЯ-27000.

Догляд за посівами. Після посіву гречки або в одному агре­гаті з сівалкою проводять вирівнювання і ущільнення верхнього шару ґрунту з метою підсилення надходження вологи з нижніх шарів і контакту насіння з більш зволоженим ґрунтом. Котку­вання проводять кільчасто-шпоровими котками (ЗККПІ-6) або гладкими водоналивними котками (ЗКВТ-1,4) з одночасним бо­ронуванням легкими боронами або шлейфами.

Ґрунтову кірку до появи сходів знищують легкими зубови­ми боронами ЗОР-0,7 або посівними ЗБП-0,6, на важких ґрунтах застосовують середні борони БЗСС-1,0 або ротаційну мо­тику РБ-5,4. Боронування проводять впоперек рядків або по діагоналі до рядків.

Ефективне також боронування у фазі першого справжньо­го листка. Боронують обережно в пізні години дня, коли тургор рослин зменшиться і вони менше пошкоджуються.

На широкорядних посівах з появою першого справжнього листка проводять міжрядний обробіток ґрунту з метою поліп­шення водно-повітряного режиму і знищення бур’янів культи­ваторами УСМК-5,4А на глибину 5-6 см, залишаючи захисну зону 8-Ю см. У міру проростання бур’янів і ущільнення ґрунту до цвітіння гречки міжряддя розпушують ще один-два рази. З метою кращого запилення гречки на початку її цвітіння на поле вивозять бджоли з розрахунку 3-4 бджолосім’ї на один гектар посіву. Обов’язковим є комплекс заходів хімічного захисту від бур’янів, хвороб і шкідників.

Збирання врожаю. Збирання гречки розпочинають тоді, коли 2/3 зерен побуріють. Найкращим способом збирання греч­ки є двофазний (роздільний). Неполеглу середньо- і високо­рослу гречку скошують начіпними жатками ЖСБ-4,2С, ЖСК-4А, ЖРБ-4,2, а також начіпною лафетною жаткою ЖРС-4,9А, які агрегатують з тракторами МТЗ, ЮМЗ, Т-70С. Полеглі та забур’янені посіви краще скошувати жатками ЖРБ-4,2, ЖСК-4А, ЖНУ-4,0, а низькорослі ЖВН-6А, ЖВН-6А-01, ЖВР-10. Для підбирання валків використовують комбайни СК-5М, СК-6-П, “Дон-1500″ та інші. Однофазний спосіб (пряме комбайнуван­ня) використовують лише тоді, коли гречка дуже низькоросла і дуже зріджена, а також тоді, коли за дощової погоди її не можна своєчасно скосити у валки. Обмолочене зерно очищують і вису­шують до вологості 14-15%.

загрузка...