Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Поняття адміністративного права.

Джерела адміністративного права. Адміністративне право та державне управління.

Державні службовці. Основні принципи державної служби.  Класифікація державних службовців.

Форми і методи державного управління. Поняття і класифікація актів управління. Адміністративний примус та його види. Адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративне правопорушення.

Самостійна робота по темі 3. “Адміністративне право України” ( 2 год.)

  1. Класифікація державних службовців. ( скласти таблицю)
  2. Адміністративні правопорушення в області торгівлі, сфері послуг.
  3. Форми і методи державного управління.
  4. Поняття і класифікація актів державного управління.

Практична робота №1. „Адміністративна відповідальність”( 2 год.)

загрузка...