Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття і джерела аграрного права. Порядок створення та державна реєстрація всіх організаційних форм суб’єктів аграрного прана. Правове становище підприємств. Правове становище фермерських господарств. Акціонерні    сільськогосподарські    товариства.    Правове    регулювання  особистого підсобного господарства громадян.

Джерела земельного права. Право власності на землю. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю. Зміст права власності на землю. Форми і методи охорони права власності на землю. Набуття і реалізація прав на  землю. Право загального землекористування. Право спеціального землекористування. Права і обов’язки землекористувачів. Підстави припинення права землекористувачів. Способи захисту прав  землекористувачів. Особливості правового режиму земель. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель несільськогосподарського призначення та його особливості. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Плата за землю. Правова охорона земель.

Поняття і джерела екологічного права. Співвідношення природо-ресурсного, природоохоронного права, права екологічної безпеки і екологічного права. Екологічні права і обов’язки громадян. Право громадян на екологічну безпеку. Право громадян на екологічну інформацію та освіту. Право громадян на участь в екологічній експертизі. Екологічні обов’язки громадян. Гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян.

Практичне заняття

Способи захисту прав землекористувачів. Особливості правового режиму земель.

8. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття і джерела кримінального права України. Кримінальна відповідальність. Поняття злочину, склад злочину, види злочину. Обставини, що включають злочинність діяння. Поняття і види покарань. Призначення покарання. Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Види злочинів.

Практичне заняття

Поняття і види покарань. Призначення покарань.

загрузка...