Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

АГРАРНЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття і джерела аграрного права. Правове становище підприємств. Правове становище фермерських господарств. Акціонерні сільськогосподарські товариства. Правове регулювання особистого підсобного господарства громадян.

Джерела земельного права. Право власності на землю. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю. Зміст права власності на землю.  Набуття і реалізація прав на землю. Право загального землекористування. Право спеціального землекористування. Права і обов’язки землекористувачів. Підстави припинення права землекористувачів. Способи захисту прав землекористувачів. Особливості правового режиму земель. Особливості управління в галузі використання, відтворення та охорони земель. Плата за землю. Правова охорона земель.

Поняття і джерела екологічного права. Співвідношення природо-ресурсного, природоохоронного права, права екологічної безпеки і екологічного права. Екологічні права і обов’язки громадян. Право громадян на участь в екологічній експертизі. Екологічні обов’язки громадян. Гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян.

Самостійна робота по темі 7. „Аграрне, земельне та екологічне право” ( 4 год. ):

1.Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

2. Правовий режим земель несільськогосподарського призначення.

3.Екологічні права та обов’язки громадян.

Практична робота №4 „ Аграрне, земельне, екологічне право” (2 год.)

загрузка...