Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналітичний та синтетичний облік операцій на рахунках в банках

Банк реєструє всі проведені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку у спеціальній виписці з особового рахунку. Виписка банку – це дублікат записів на особовому рахунку підприємства. До виписка банку обов’язково прикладаються виправдні документи на проведені операції. Основні реквізити виписки: дата виписки, номер поточного рахунку власника, залишки коштів на початок операційного дня (вхідне сальдо) і на кінець (кінцеве сальдо), суми записів по дебету і кредиту рахунку.

При надходженні виписки банку бухгалтер повинен її опрацювати:

1)     виписка нумерується, перевіряється наявність  виправдовуючих документів на списання  та зарахування коштів, а також відповідність сум у виписці сумам у прикладених  документах;

2)  записи   в   виписці   котируються .   Оскільки   виписка   банку   є   документом   банку,  зарахування коштів на поточний рахунок у виписці буде відображатися по кредиту, а списання – по дебету (тому що для банка рахунок підприємства є пасивним).

Виписка з особового рахунку – реєстр аналітичного обліку, вона є підставою для записів на активному синтетичному рахунку 31 «Рахунки в банках». По дебету цього рахунку – відображають зарахування коштів, по кредиту – перерахування коштів. Дебетове сальдо показує залишок грошей на рахунку на певну дату, воно повинно співпадати із залишком у виписці банку на цю дату.

Приклад кореспонденції рахунків:

  1. 1. Зарахована на поточний рахунок довгострокова позика: Д-т 31 К-т50;
  2. Перераховано до бюджету суми податків: Д-т641 К-т  311

Синтетичний облік операцій на поточному рахунку при журнальній формі обліку ведуть у журналі 1 (по кредиту рахунку 31) та у відомості 1.2. (по дебету рахунку 31).

загрузка...