Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз грошових надходжень діяльності підприємства

Чистий дохід – це різниця між сумою грошових надходжень діяльності підприємства і сумою витрат діяльності. Чистий дохід знаходиться в прямій залежності від грошових надходжень, а тому потрібно відшукувати резерви їх збільшення. Грошові надходження підприємство одержує від основної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності. А тому аналіз грошових надходжень починають із характеристики їх зміни в розрізі видів діяльності. Для цього на основі даних звіту про фінансові результати доцільно скласти аналітичну таблицю (табл. 4 ).

У СВК “Гостинне” загальна сума грошових надходжень (доходів діяльності) порівняно з минулим роком зменшилась на 295 тис. гри., що було головною причиною зменшення суми чистого прибутку. Відсутні надходження від інвестиційної, фінансової і надзвичайної діяльності. Близько 95 % надходжень – це виручка від реалізації продукції, робіт і послуг. Отже, головним питанням аналізу грошових надходжень є аналіз суми виручки (доходу) від реалізації продукції.

Таблиця 4  Аналіз грошових надходжень СВК “Гостинне”

Статті надходжень Грот надходження, тис. грн.
минулий рік звітний рік відхилен­ня (+;-)
1.   Чистий    дохії    (виручка)    від    реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

2.  Інший операційний дохід

1762

87

1456 98 -306

+11

3.  Разом від основної діяльності

4. Дохід від участі в капіталі

5.  Інші фінансові доходи

6.  Інші доходи

1849 І554 -295
7.  Разом від звичайної діяльності

8.  Надзвичайні доходи

1849 1554 -295
9.       Всього  грошових  надходжень  (доходи діяльності) 1849 1554 -295
10. Всього витрат діяльності   . 1274 1299 +25
11. Чистий дохід +575 +255 -320
загрузка...