Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз інтенсивності виробництва

Розширене відтворення в сільському господарстві здійснюється в двох формах – екстенсивній та інтенсивній. Якщо обсяг виробництва продукції зростає за рахунок розширення посівної площі або збільшення поголів’я тварин, то така форма розширеного відтворення є екстенсивною. Якщо ж виробництво продукції зростає за рахунок підвищення врожайності сільськогосподарських культур та підвищення продуктивності тварин, то така форма розширеного відтворення є інтенсивною.

У сучасних умовах головним шляхом зростання виробництва є інтенсифікація сільського господарства, коли зростання виробництва продукції досягається шляхом додаткових вкладень капіталу на І га використовуваної землі, шляхом вдосконалення технології й організації виробництва.

Для проведення аналізу інтенсифікації сільського господарства визначають і детально вивчають дві групи показників:

 • показники, що характеризують рівень інтенсивності виробництва;
 • показники, що характеризують економічну ефективність інтенсифікації.

Показники рівня інтенсивності виробництва поділяються на вартісні і натуральні. Вартісні (головні) показники.

1.  Вартість основних засобів (необоротних актів) на 1 га сільськогосподарських угідь.

2.   Сума виробничих витрат на 1 га сільськогосподарських угідь.
Натуральні показники.

 1. Енергетичні ресурси в кінських силах на 100 га сільськогоспо­дарських угідь.
  1. Кількість умовних еталонних тракторів на 100 га ріллі.
  2. Щільність поголів’я тварин на 100 га сільськогосподарських угідь.

4.  Кількість внесених добрив на 1 га ріллі.

Зростання цих показників означає підвищення рівня інтенсивності виробництва.

Показники, що характеризують економічну ефективність інтенсифікації, також поділяються на вартісні і натуральні. Вартісні (головні) показники.

1.  Вартість валової сільськогосподарської продукції в порівняних цінах (або товарної продукції в оцінці за фактичними цінами реалізації):

 • на 1 га сільськогосподарських угідь (характеризує ефективність використання землі);
 • на 1 грн. основних виробничих засобів сільсько­господарського призначення (фондовіддача, характеризує ефективність використання основних засобів);
 • на одного середньорічного працівника, що бере участь у сільськогосподарському виробництві (характеризує рівень продуктивності праці).
 1. Сума прибутку на 1 (або 100) га сільськогосподарських угідь.
 2. Рівень рентабельності підприємства.

Натуральні    (додаткові) економічні     показники     рівня

економічної ефективності інтенсифікації.

 1. Рівень урожайності сільськогосподарських культур.
 2. Рівень продуктивності тварин.

Зростання цих показників означає підвищення економічної ефективності інтенсифікації.

Під час оцінки інтенсифікації виробництва порівнюють темпи посту показників економічної ефективності інтенсифікації та показників рівня інтенсивності виробництва. Для підприємства важливо, щоб темпи росту показників економічної ефективності були вищі за темпи росту показників рівня інтенсивності виробництва. Така інтенсифікація є ефективною. Але, щоб виявити тенденцію змін названих груп показників потрібно брати їх середнє значення за 3-5 років.

Із розрахунків видно, що рівень інтенсивності виробництва порівняно з минулим роком дещо зріс. Вартість основних виробничих фондів на 1 га сільськогосподарських угідь зросла на 6 %, а сума виробничих затрат – на 2 %.

Додаткові  витрати виявились ефективними. Вони зумовили зростання показників економічної ефективності.

 • Вартість товарної продукції зросла на 1 га сільськогосподарських угідь на 2 %, на 1 грн. основних виробничих фондів на 10 %, на одного працівника на 2 %.
 • Зросла сума прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь на 100%.

При зростанні показників рівня інтенсивності на 2-6 %, показники економічної ефективності зросли на 2-10 %. Інтенсифікація виявилась ефективною.

Слід мати на увазі, що показники інтенсифікації виробництва є надто загальними. Вони показують тенденцію змін. Під час поглиблення аналізу їх потрібно деталізувати за галузями і видами продукції.

Таблиця 8
Аналіз інтенсивності виробництва_______________________

Перелік показників Показники Звітний

рік у % до минулого   1

минулий рік звітний рік
1 2 3 4
ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА Припадає на 1 га сільськогосподарських Угідь:

•     вартість основних виробничих засобів;

•     сума виробничих затрат.

6680 1868 7081 1905 106 102
1 2 3 4
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ІНТЕНСИФІКАЦН
1. Вартість товарної продукції в оцінці по фактичних цінах реалізації: 1299 1325 102
• на 1 га сільськогосподарських угідь; ! • на 1 грн. вартості основних виробничих фондів; 0,19 8871 0,21 9055 ПО 102
• на одного середньорічного працівника. 2. Сума прибутку на 1 га 79 87 110
сільськогосподарських угідь
загрузка...