Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз капітальних інвестицій по формуванню основного стада

Поповнення основного стада може здійснюватись як за рахунок переведення в основне стадо власного ремонтного молодняку, так і за рахунок купівлі племінного молодняку на стороні. При наявності необхідних даних користуються прийомом елюмінування, зокрема, виявляють, як вплинули на суму капітальних інвестицій для формування основного стада поголів’я ремонтного молодняку на вартість 1 голови ремонтного молодняку, табл. 18.

На підприємстві за рахунок скорочення нетелей на 20 голів обсяг капітальних вкладень зменшився на 21,8 тис. грн. За рахунок підвищення вартості одного нетеля на 110 грн. сума капітальних вкладень зросла на 14,3 тис. грн.

За рахунок збільшення поголів’я перевірюваних свиноматок на 15 голів сума капітальних вкладень зросла на 5,1 тис. грн., за рахунок зниження ціни однієї голови на 10 грн. обсяг капітальних вкладень зменшився на 1,2 тис. грн. Невиконання плану з переведення нетелей у корови є результатом стримування росту маточного поголів’я, яке на сьогодні для підприємства, на думку спеціалістів, є достатнім. Збільшення поголів’я переведених в основне стадо перевірюваних свиноматок сприяє припиненню тенденції скорочення поголів’я свиней на комплексі. У сучасних умовах поповнення основного стада на підприємстві здійснюється в основному за рахунок власного ремонтного молодняку. Кошти на придбання племінного молодняку відсутні. Отже, можливості поліпшення породного складу маточного поголів’я обмежені.

Таблиця 18  Аналіз впливу факторів на обсяг капітальних інвестицій для формування основного стада

Статево-віко в і групи Поголів’я, гол. Вартість 1 голови, грн.
план факт. +;- План факт. +;-
1 2 3 4 5 6
Нетелі 150 130 -20 1090 1200 + 110
Перевірювані свиноматки 105 120 + 15 340 330 -10
Статево-вікові групи Сума кап. вкладень, грн. Відхилення +;-
план факт умов. Загал. За рахунок
7 8 9=(2 • 4) 10 =(8-7) погол. варт.
ІІЦ9-7) Г2=(9-8)
Нетелі 163500 156000 141700 -7500 -21800 +14300
Перевірювані свиноматки 35700 39600 40800 +3900 +5100 -1200

Таблиця 19 Аналіз впливу факторів на вартість 1 голови ремонтного молодняку, що переводиться в основне стадо, грн.

Група ремонтного молодняку Жива маса 1 голови, ц Собівартість 1 ц живої маси, грн.
план факт. +;- план факт. +;-
1 2 3 4 5 6        1
Нетелі 3,90 4,00 +0,10 279,49 300 +20,51
Перевірювані свиноматки 1,35 1,15 0,20 257,85 286,96 35,11
Група ремон Мого молодняку Вартість 1 голови, грн. Відхилення від плану +;-
план факт. умов. Загал. За рахунок
живої маси собівартості
7 8 9=(2 • 4) 10=(8-7) 11 =(9-7) 12=(9-8)
Нетелі 1090 1200 11186 + 110 +28 +82
Перевірювані свиноматки 340 330 290 -10 -50 +40

Якщо дають економічну оцінку показника виконання плану з формування основного стада у вартісному виразі, то виходять з того, що для  підприємства  вигідніше забезпечувати  виконання  плану  за

рахунок поголів’я при одночасному зниженні собівартості однієї голови. Тому для поглиблення аналізу необхідно додатково виявити вплив факторів на вартість однієї голови ремонтного молодняку. Такими факторами будуть: жива маса 1 голови молодняку, собівартість 1 ц живої маси, табл. 19.

За рахунок підвищення живої маси нетеля на 0,1 ц вартість однієї голови зросла на 28 грн., за рахунок підвищення собівартості 1 ц живої маси на 20,51 грн. вартість підвищилась на 82 грн.

За рахунок зменшення на 0,2 ц живої маси однієї голови перевірюваних свиноматок вартість знизилась на 50 грн., за рахунок підвищення собівартості 1 ц живої маси на 35,1 1 грн. вартість знизилась на 40 грн. Причина підвищення собівартості 1 ц живої маси -невиконання плану, зниження собівартості 1 ц приросту і підвищення балансової вартості однієї голови на початок планового року.

загрузка...