Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз кредитного портфеля

Здійснення ефективної комерційної діяльності комерційних банків певною мірою залежить від здатності економічного аналізу оцінити цю діяльність у всій її повноті та різноманітності.

Оскільки формування та розміщення кредитних ресурсів є основним видом діяльності комерційного банку, аналізу кредитного портфеля має бути приділено найбільшу увагу.

Основними напрямами аналізу кредитної діяльності є:

  • загальний аналіз кредитів;
  • аналіз руху кредитів;
  • аналіз забезпеченості кредитів;
  • аналіз погашення кредитів;
  • оцінка кредитного ризику комерційного банку та формування резерву на його покриття.

Загальний аналіз кредитного портфеля базується на загальноприйнятій класифікації вкладень та використання вертикального і горизонтального типів аналізу.

Кредитні вкладення доцільно групувати за класифікаційними ознаками.

1.3а галузевою структурою наданих кредитів розрізняють вкладення в промисловість, сільське господарство, лісове господарство, торгівлю та громадське харчування, будівництво, транспорт і зв’язок тощо.

2.3а видами забезпечення кредити поділяють на забезпечені (надані під заставу, надані під гарантію, застраховані) і незабезпечені.

3.3а терміном погашення кредити поділяються на поточні (непрострочені), прострочені та пролонговані.

4.3а термінами надання кредити поділяються на короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один рік). Метою такого групування є оцінка кредитної політики банку. Якщо в його портфелі переважають короткострокові кредити, це свідчить, що банк вирішує поточні проблеми, не наважуючись вкладати кредитні кошти в більш ризиковані довгострокові проекти.

5.3а класифікаційними видами кредити поділяються на стандартні, субстандартні (нестандартні), сумнівні, збиткові (небезпечні, безнадійні).

Умови віднесення кредитів до відповідних груп та рівнів кредитних ризиків до кожної групи встановлюються НБУ і можуть змінюватись ним залежно від ситуації, що складається на фінансовому ринку.

Комерційний банк здійснює достатньо обережну кредитну політику. Кредитний портфель складають в основному короткострокові кредити, питома вага яких на кінець року – 99,5 %. Це пояснюється тим, що в умовах нестабільної економіки вкладення кредитних коштів у довгострокові проекти для банку є більшим ризиком, ніж вкладення в короткострокові проекти.

Особлива увага в загальному аналізі має приділятися дослідженню галузевої структури кредитів, яка характеризує рівень диверсифікації кредитів, а також галузеву спрямованість кредитної діяльності банку.

За даними таблиці галузева структура кредитних вкладень комерційного банку має бути визначена нераціонально: адже біля двох третин кредитних ресурсів спрямовано на торговельно-посередницьку діяльність  та  інші   галузі.   Зваживши  на  те,   що  ці   напрями   не  є

пріоритетними в розвитку економіки країни, треба відзначити також низький рівень диверсифікації кредитів, зумовлений таким спрямуванням кредитних ресурсів і пов’язаний з ним досить високий ризик кредитного портфеля банку.

загрузка...