Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз оборотності оборотних активів

Швидкість обертання оборотних активів є показником ефективності їх використання. Прискорення оборотності впливає на поліпшення фінансового стану підприємства.

Для проведення аналізу оборотності визначають і досліджують такі показники:

  • коефіцієнт оборотності;
  • тривалість одного обороту в днях;
  • коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

Ці показники знаходяться в тісному взаємозв’язку. Якщо коефіцієнт оборотності збільшується, то тривалість одного обороту і коефіцієнт завантаження зменшується, що є позитивним явищем і навпаки.

Показники оборотності визначають на основі вихідних даних:

•сума чистої виручки від реалізації продукції, робіт і послуг;

•середньорічна вартість оборотних активів.

Коефіцієнт оборотності визначають діленням суми виручки на середньорічну вартість оборотних активів. Він показує скільки разів обернулися за рік оборотні активи.

Тривалість одного обороту в днях визначають діленням 365 днів на коефіцієнт оборотності. Таким чином визначають скільки днів тривав один оборот.

Коефіцієнт завантаження визначають діленням середньорічної вартості оборотних активів на суму виручки від реалізації. Коефіцієнт завантаження показує скільки оборотних активів припадає на 1грн. виручки від реалізації продукції.

Основним показником швидкості обертання оборотних активів є коефіцієнт оборотності. Він знаходиться в прямій залежності від суми виручки від реалізації продукції, робіт і послуг та в оберненій залежності від середньорічної вартості оборотних активів. А тому на зростання коефіцієнта оборотності впливає насамперед зростання суми виручки від реалізації продукції. А сума виручки зростає шляхом збільшення кількості реалізованої продукції і підвищення середньої реалізаційної ціни.

Коефіцієнт оборотності знаходиться в оберненій залежності від середньорічної вартості оборотних активів. Але це не означає, що потрібно їх зменшувати. Навпаки, потрібно зробити детальний аналіз забезпеченості підприємства кожним видом виробничих запасів окремо і рекомендувати збільшити ті види виробничих запасів, якими підприємство  забезпечене  не  повністю.  Це  призведе до  зростання

обсягів виробництва і реалізації продукції, а, отже, до зростання суми виручки та коефіцієнт оборотності. Але значні понаднормативні виробничі запаси є негативним явищем, бо уповільнюють швидкість обороту.

Прискорення або уповільнення оборотності оборотних активів призводить до вивільнення або додаткового залучення оборотних коштів для виконання виробничої програми. Суму вивільнених або додатково залучених оборотних коштів внаслідок зміни швидкості їх обертання визначають множенням різниці тривалості одного обороту в днях у звітному і минулому році на одноденну суму виручки від реалізації продукції в звітному році (або шляхом множення різниці коефіцієнтів завантаження звітного і минулого року на суму виручки від реалізації продукції звітного року).

Аналіз оборотності оборотних активів подано в табл. 61.

Швидкість обертання оборотних активів порівняно з минулим роком погіршилась. Про це свідчить насамперед зменшення коефіцієнта оборотності зі, 17 до 0,99. У зв’язку з цим різко зросла тривалість одного обороту з 312 днів до 369 днів (на 57 днів). Різко зріс коефіцієнт завантаження оборотних активів з 0,86 грн. до 1,01 грн.

Внаслідок уповільнення швидкості об’єднання оборотних активів їх додатково залучено в процес виробництва 177384 грн., що є негативним явищем.

Таблиця 7 Аналіз оборотності оборотних активів у СВК “Світанок”

Перелік показників Показники Зміни

(+;-)

минулий рік звітний рік
1. ВИХІДНІ ДАНІ

1. Сума   виручки   від   реалізації  продукції,   робіт   і
послуг, тис. грн.

2. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

II. ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ

3.   Коефіцієнт оборотності (1:2)

4. Тривалість одного обороту в днях (365:3)

5. Коефіцієнт завантаження оборотних активів (2:1)

6. Одноденна сума виручки від реалізації продукції в
звітному році, грн.

7.________________________________ Додатково залучено оборотних активів в оборот
внаслідок уповільнення їх оборотності, грн.
(3112-57)____________________________

1078

922

1,17

312

0.86

X

X

1136

1146

0,99

369

1,01

3112

177384

+58

+224

-0,18

+57

+0,15

Для збільшення коефіцієнта оборотності оборотних активів потрібно насамперед збільшити суму виручки від реалізації продукції за рахунок зростання обсягу виробництва і реалізації продукції та підвищення середньої реалізаційної ціни.

Що стосується оборотних активів, то потрібно подбати про повну забезпеченість підприємства кожним видом виробничих запасів (насіння, корми, нафтопродукти, добрива, засоби захисту рослин, запасні частини тощо). Під час поглиблення аналізу потрібно зробити аналіз оборотності кожного виду виробничих запасів окремо.

загрузка...