Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз ринку ділового партнерства. Рівень ризику і ризик часу.

Аналіз ринку збуту продукції передбачає пошук найбільш перспективних партнерів.
Партнерство – це форма організації бізнесу, за якої дві чи більше окремих фізичних або юридичних осіб вступають у ділові взаємини.
Встановленню ділових партнерських відносин передує чітке визначення мети цих відносин. Чітка постановка генеральної мети співпраці визначає всю подальшу роботу налагодження зв’язків.
Попередній пошук можливих партнерів відбувається кількома етапами.
1. Визначення фірмової структури галузі або ринку.
2. Виявлення найбільш авторитетних фірм на ринку.
3. Виділення окремих фірм, які могли б стати потенційними партнерами підприємств.
4. Визначення характеру ставлення відібраних партнерів до даного підприємства.
Після завершення попереднього відбору партнерів і збирання інформації про них розпочинається аналітична робота.
її мета – дати оцінку перспективності можливих партнерів для організації співпраці.
Аналіз партнерських відносин проводять за даними:
• довідників;
• публікацій фірми (статистична звітність, каталоги, проспекти, рекламні видавництва);
• матеріалів спеціалізованих інформаційних компаній;
• довідок банків;
• матеріалів періодики.
Вихідним у тактиці взаємовідносин з діловим партнером є комплекс вивчення ринку, яке виступає як інструмент, що допомагає бізнесменові знизити ризик, пов’язаний з прийняттям комерційних, рішень.
Аналіз ринку ділового партнерства здійснюється за дією факторів макроекономічного рівня (зміна загальних економічних показників розвитку галузей, регіонів, держави) та факторів мікроекономічного рівня (зміна попиту пропозиції, ціни).
Відомо, що кожна фірма бажає одержати найвищі прибутки. Однак засоби їх досягнення можуть увійти в суперечність із зростанням добробуту фірми, зважаючи на ризик. Вибір рішення змушує враховувати компроміс, або дуже ризикувати і мати високі прибутки, або ж вкладати капітал у справу з малим ризиком, але й з невеликим прибутком, зате з гарантією забезпечення стійких фінансових позицій фірми.
Очевидно, на більшу увагу заслуговують доходи фірми зі стабільними прибутками, аніж доходи фірми, що має такі ж прибутки, але за рахунок дуже ризикованих операцій.
Ступінь ризику зростає пропорційно збільшенню величини очікуваного доходу. Коли ризику немає, фірма отримує мінімальний дохід. Водночас, ризик визначається рівнем мінливості очікуваних доходів.
Мінливість – це кількість коливань, що трапляються в ряді значень, коли вони відхиляються від характерної середньої величини. Чим вища мінливість, тим вищий рівень ризику. Ризик визначається як відхилення очікуваних результатів від середньої або очікуваної величини.
Виділяють два параметри ризику: рівень ризику і ризик часу. Рівень ризику співпраці партнерів можна визначити шляхом порівняння ризикованості тих чи інших моментів.
Ризик часу зіставляють з фінансовим ризиком, тобто – чим більший термін партнерської співпраці, тим більший ризик. Коли гарантовано, що угода не принесе збитків і вона укладається на короткий період, то її можна вважати безпечною. Коли угода укладається на тривалий термін, то кожна зі сторін партнерів повинна мати гарантію при потребі відшкодування збитків з вини одного з партнерів. Така оцінка допомагає визначити відносну ризикованість різних інвестицій.

загрузка...