Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз складу енергетичних ресурсів

Головну частину основних виробничих засобів сільсько­господарських підприємств становлять засоби механізації й електрифікації. Від забезпеченості сільськогосподарського виробництва енергетичними засобами (двигуни стаціонарні, тракторні, зернозбиральних комбайнів, інші механічні; електродвигуни, електроустановки, робоча худоба, знижувальні трансформатори) значною мірою залежать його кінцеві результати.

Для аналізу забезпеченості господарства енергетичними засобами всі енергетичні потужності перераховують у механічні кінські сили. Потужність первинних механічних двигунів виражають у механічних кінських силах (потужність трактора визначають за потужністю мотора), а потужність вторинних двигунів – електрогенераторів, електромоторів -у кіловатах (1 к.с.= 0,736 кВт; 1 кВт = 1,36 к.с). Потужність знижувальних трансформаторів виражають у кіловольт-амперах. Визначаючи потужність стаціонарних двигунів, не враховують потужність двигунів, які приводяться в рух електрогенераторами, оскільки враховують потужність генераторів.

Аналітичну інформацію використовують із статистичної звітності та даних первинного і бухгалтерського обліку.

Аналіз забезпеченості господарства енергетичними ресурсами проводять за натуральними показниками – енергозабезпеченості підприємства та енергоозброєності праці.

Енергозабезпеченість господарства характеризує розмір енергетичних потужностей, її обчислюють діленням сумарної потужності на одиницю площі сільськогосподарських угідь.

Енергоозброєність праці характеризує озброєність живої праці всіма видами енергії. Цей показник обчислюють діленням сумарної потужності на кількість середньорічних працюючих або на кількість відпрацьованих ними годин.

Забезпеченість господарства енергетичними ресурсами та їх використання аналізують у динаміці, а також порівнюючи з даними передового господарства і середніми по об’єднанню.

Таблиця 11    Аналіз енергетичних ресурсів, к. с. ____________________________

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення
К. с. % К. с. % К. с. % звітного до базисного
Двигуни:

•        тракторів

•        комбайнів

•    автомобілів
Електродвигуни
Робоча худоба

Всього

2890

1715

2200

1260

26

8091

35,7

21,2

27,2

15,6

0,3

100

3250

1600

1970

1500

18 8338

39,0

19,2

23,6

18,0

0,2

100

+360

-115

-230

+240

-8

+247

112,5

93,3

9,5

119,0

69,2

103,1

Показники забезпеченості енергетичними ресурсами:

•     енергозабезпеченість
підприємства

•     енергоозброєність
праці

2,9 23,8 - 3,0 25,0 - +0,1 +1,2 103,4 105,0

Аналіз даних (табл. 11) свідчить, що енергетичні потужності в звітному році збільшились на 247 к. с, тобто на 3,1 %. Структура енергетичних ресурсів змінилась таким чином: на 12,5 % збільшилась потужність тракторів, на 19,0 % потужність електродвигунів, що в загальному сприяло збільшенню енергетичних потужностей і поліпшенню забезпеченості підприємства ними. Про це свідчить збільшення енергозабезпеченості з 2,9 к. с. до 3,0 к. с, тобто на 0,1 к. с;та енергоозброєності з 23,8 к. с. до 25,0 к. с, тобто на 1,2 к. с. При раціональній організації робіт підвищення показників забезпеченості енергетичними ресурсами дозволяє виконувати їх в оптимальні агротехнічні строки.

загрузка...