Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз собівартості за елементами та статтями витрат.

Для виявлення першопричин, які зумовили невиконання (перевиконання) плану собівартості, аналізують статті витрат:

оплата праці: дотримання норм виробітку, зокрема, якщо вони знижуються безпідставно, перехід на підвищені тарифні ставки, приписки і допущені ненавмисні помилки при нарахуванні основної і додаткової оплати праці, заміна частини механізованих робіт ручними, пересів культур тощо. У тваринництві, аналогічно, зниження норм обслуговування худоби, якщо вона розміщена не в типових, а в пристосованих приміщеннях.

Тому доцільно проводити за цією статтею факторний аналіз з використанням кількісного фактора, зокрема затрат людино-годин на 1  ц продукції, який характеризує рівень продуктивності праці та цінового фактора, який характеризує розмір оплати праці на 1 люд-год, тобто рівень оплати праці .

Добрива, насіння (корми в тваринництві): перевитрати можуть пояснюватися як збільшенням норм висіву насіння, внесенням добрив, так і підвищенням цін за 1 ц насіння чи добрив. Збільшення внесення добрив у натурі не можна вважати негативним явищем, оскільки це окупиться підвищеною врожайністю.

Причинами перевитрати кормів можуть бути їх низька якість, що супроводжується зниженням окупності, або неправильним їх використанням. Підвищення ціни 1 ц кормів є результатом невиконання плану зниження собівартості власних кормів чи заміни їх купленими, дорожчими.

Подібно до оплати праці доцільно визначити вплив якісних і цінових факторів за цими статтями. Такими статтями будуть норма висіву, внесення добрив та ціна 1 ц, а по кормах – витрати ц к. од. на 1 ц продукції, які характеризують зоотехнічну окупність кормів та ціну 1 ц к. од.

Засоби захисту рослин та тварин: необхідно дотримуватись норм внесення пестицидів, витрат медикаментів на 1 голову. Якщо ж розповсюджені інфекційні захворювання, масове поширення шкідників, то доводиться норми витрачання засобів захисту рослин і тварин збільшувати.

Роботи і послуги включають послуги автотранспорту, живої тяглової сили, електропостачання тощо, їх розмір залежатиме від обсягу наданих послуг та собівартості одиниці послуг.

Утримання основних засобів: розмір витрат може залежати, зокрема по пальному, не від підприємства, якщо має місце підвищення відпускних цін. Але на підприємстві не слід допускати перевитрати пального на один умовний гектар. З підвищенням цін на пальне і введенням “нових норм амортизаційних відрахувань витрати на утримання основних засобів у цілому зростають.

Витрати на управління й обслуговування виробництва будуть залежати як від розміру їх на 1 грн. прямих затрат, так і від загальної суми накладних витрат, тобто якщо накладні витрати перевитрачаються, то їх питома вага підвищується.

загрузка...