Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз суми виручки від реалізації продукції

Аналіз суми чистої виручки від реалізації продукції проводять по кожному виду реалізованої продукції окремо. На суму виручки впливають такі фактори:
• кількість реалізованої продукції;
• середня реалізаційна ціна.
Сума виручки – це добуток від множення першого фактора на другий. Обидва фактори впливають на суму виручки прямо пропорційно. При збільшенні факторів сума виручки збільшується і навпаки.
Вплив факторів на суму виручки визначають двома методами:
• ланцюгових підстановок;
• обчислення різниць.
Під час використання першого методу потрібно крім планової і фактичної суми виручки визначити додатковий показник – умовну суму виручки при фактичній кількості реалізованої продукції і плановій середній реалізаційній ціні. Різниця між умовною і плановою сумою виручки показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції. Різниця між умовною і фактичною виручкою показує зміну суми виручки за рахунок зміни ціни
Під час використання методу обчислення різниць вплив зміни факторів на зміну суми виручки визначають за правилами.
1. Різниця між фактичною 1 плановою кількістю реалізованої продукції помножена на планову середню реалізаційну ціну показує зміну суми виручки за рахунок зміни кількості реалізованої продукції.
2. Різниця між фактичною і плановою ціною помножена на фактичну кількість реалізованої продукції показує зміну виручки за рахунок зміни середньої реалізаційної ціни.

загрузка...