Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз виконання плану виробництва продукції рослинництва за фізичним об’ємом і асортиментом.

Об’єм виробництва сільськогосподарської продукції один з основних показників, які характеризують діяльність сільсько¬господарських підприємств. Від його величини залежить об’єм реалізації продукції, а, отже, і ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – у сировині.
Від об’єму виробництва продукції залежить також рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз діяльності підприємства необхідно розпочати з вивчення об’єму виробництва продукції рослинництва.
Завданням аналізу виробництва продукції рослинництва є виявлення додаткових можливостей збільшення виробництва продукції, поліпшення її асортименту і якості та зменшення втрат. За допомогою аналізу оцінюють: досягнутий рівень виробництва продукції; виконання контрактів і замовлень, договорів із покупцями та забезпечення продукцією потреб підприємства; виконання плану валового виробництва і фактори, які його зумовили. Аналізують його також причини зміни розміру посівної площі та врожайності культур, вивчають передовий світовий досвід щодо виробництва екологічно чистої продукції, розробляють заходи збільшення виробництва продукції, поліпшення її якості, оптимізації витрат на виробництво, нарощування обсягу конкурентоспроможної продукції, обґрунтовують стратегію розвитку галузі тощо.
Рівень виконання плану валового збору оцінюють на основі порівняння фактичного валового збору з плановим .
Відхилення валового збору по окремих культурах зумовлюється двома факторами – зміною посівної площі та врожайності. Щоб виявити вплив цих факторів на зміну валового збору, застосовують метод ланцюгових підстановок або різниць.
Кожен з перерахованих факторів, у свою чергу, залежить від ряду причин і обставин. Для оцінки виконання плану виробництва продукції за асортиментом порівнюють обсяг продукції, яку можна зарахувати у виконання плану за асортиментом з плановим її обсягом. При цьому в рахунок планового асортименту відносять: за перевиконання плану виробництва – плановий обсяг, при невиконанні – фактичний обсяг продукції. Виконання плану по асортименту оцінюють за коефіцієнтом (К ), який обчислюють відношенням обсягу виробленої продукції, занесеної в рахунок планового асортименту (ВПа)» до обсягу продукції,
передбаченої планом (ВПП):
К = ВП : ВП
Виконання плану за асортиментом по однорідних культурах визначають за натуральними показниками (кормів в умовних кормових одиницях), а по різних видах продукції – у вартісних.
Дуже важливим показником, що характеризує виробництво сільськогосподарської продукції, є її якість, тобто сукупність властивостей, здатних задовольняти певні вимоги споживача. Важливий цей показник і тому, що він по суті є визначальним для підвищення конкурентоспроможності продукції. Тому основне завдання аналізу – встановити наскільки продукція підприємства за якісними параметрами задовольняє споживача. Така оцінка робиться на підставі опитування споживачів, аналізу тенденції попиту на продукцію, порівняння фактичних параметрів якості продукції з нормативними (стандартами). Зауважимо, що залежно від призначення до однієї і тієї ж продукції можуть пред’являтись різні вимоги. Наприклад, якщо пшениця використовується на харчові цілі, то увагу звертають на вміст білка, клейковини та їх якість, скловидність тощо, а якщо на кормові – то можна обмежитись лише білком, якого повинно бути не менше 15 %.
За показниками якості сорти певних культур можуть поділятись на групи, класи тощо. Наприклад, сорти пшениці поділяють на цінні й сильні, які характеризуються параметрами:
Якість насіння (посівного матеріалу) характеризується сортом, репродукцією, класом, який враховує схожість, чистоту, енергію проростання, абсолютну масу 1000 зерен. Кращими сортами пшениці озимої в Україні є Альбатрос одеський і Ольвія, які прийнято за національні стандарти за якістю для Степу; Скіф’янка, Миронівська 61 (національний стандарт для Лісостепу і Полісся), Поліська 90 тощо.
За якісними ознаками повинні мати: ячмінь пивоварний – екстрактивність не менш як 75 %, білка – не більш як 12 % (найкраще такий ячмінь вирощувати в Лісостепу і на Поліссі); ячмінь круп’яний -вирівняність, смак, білка – 15-17 %, вихід крупи 44 %; горох – білка 24 % і більше; овес – плівки менш як 28 % (використовують на дитяче харчування); соняшник – жиру не менш як 50 %, рівномірне покриття лускою (що поліпшує його зберігання); цукрові буряки – цукру 12-18 %; картопля – вміст крохмалю і білка, розмір бульби, смак (варіація визначається тим, на які цілі використовується картопля); морква – наявність каротину, цукру, сухої речовини; льон – номерність волокна (довжина, товщина тощо); ягоди – вітаміни, цукор, суха речовина, смак, транспортабельність, придатність для консервування тощо.Важливим показником, особливо для плодоовочевої продукції, є строки її надходження, що зумовлює необхідність їх аналізу.
Отже, оцінка виробництва продукції за обсягом, асортиментом, якістю та строками дає змогу зробити аргументовані висновки про її потенційну конкурентоспроможність і ефективність.

загрузка...