Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз використання фонду оплати праці

Аналіз фонду оплати праці проводять у двох напрямах: за категоріями працівників і видами продукції.

Під категорією працівника розуміють його професію, тобто вид трудової діяльності, для здійснення якої потрібні відповідні знання та практиці навички.

На фонд оплати праці кожної категорії працівників впливає два фактори:

  • середньорічна кількість працівників;
  • оплата праці одного працівника.

Обидва фактори впливають на фонд оплати праці прямо пропорційно.

Роблять оцінку використання фонду оплати праці. Для цього визначають абсолютну і відносну економію або перевитрату. Абсолютну економію чи перевитрату визначають порівнянням фактичного фонду оплати праці з плановим.

Для більш глибокого аналізу необхідно дослідити використання фонду оплати праці за видами продукції.

На фонд оплати праці по кожному виду продукції впливають два фактори:

  • валовий вихід продукції;
  • пряма оплата праці на одиницю продукції.

Обидва фактори впливають прямо пропорційно.

загрузка...