Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аналіз використання (розподілу) прибутку

Прибуток підприємства є об’єктом розподілу. Спочатку учасниками розподілу є держава і підприємство, внаслідок чого прибуток розподіляється на дві частини.

  • Податок на прибуток.
  • Чистий прибуток.

Податок на прибуток поступає в доходи державного бюджету. Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів та розширення й оновлення виробництва.

Основні статті (напрями) використання чистого прибутку. “• На виплату дивідендів.

  • На поповнення статутного капіталу.
  • На поповнення резервного капіталу.
  • Інші напрями використання.
  • Нерозподілений прибуток.

Отже, важливим наслідком розподілу прибутку є збільшення власного капіталу підприємства.

Приймаючи рішення про використання прибутку власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрями першочергових вкладень фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, його матеріально-технічної бази, можливостей іншого прибуткового вкладення коштів.

Особливо важлива наявність резервного капіталу та нерозподіленого прибутку, що веде до збільшення власного оборотного капіталу і є дуже важливим фактором фінансової стійкості підприємства. Резервний капітал оптимальних розмірів є запорукою міцної платоспроможності підприємства.

Для проведення аналізу використання прибутку на основі даних “Звіту про власний капітал” доцільно скласти аналітичну таблицю (табл. 6 ).

Таблиця 6. Аналіз використання прибутку________________________

Напрями використання прибутку Використання прибутку, тис. грн. Структура

розподілу чистого

прибутку у

відсотках

минулий рік звітний рік зміни

(+;-)

минулий рік звітний рік
1. На виплату дивідендів

2.  На поповнення
статутного капіталу

3.  На поповнення
резервного капіталу

4.  Інші напрями

5.  Нерозподілений
прибуток

575 255 ‘   - 100 100
6. Всього чистого прибутку

7. Податок на прибуток

575 255 -320 100 100
Всього прибутку 575 255 -320 100 100

СВК “Гостинне” чистий прибуток за останні роки залишав нерозподіленим. На кінець звітного року він складає 830 тис. грн. Цим створено умови міцної фінансової стійкості підприємства.

загрузка...