Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА. Аналіз земельних ресурсів

Ресурсний потенціал підприємства включає:

 • земля
 • трудові ресурси,
 • основні та оборотні засоби.

Земля - основний і незамінний ресурс с. г. виробництва, один з найважливіших складових ресурсного потенціалу.

Завдання аналізу полягає в тому, щоб:  ефективно використовувати земельні угіддя при постійному нарощуванні природної родючості й недопущенні шкоди навколишньому середовищу.

Найважливішими складовими аналізу використання земельних угідь є:

 • визначення їх структури та шляхів поліпшення;
 • вивчення ступеня використання орних земель та запровадження сівозмін;
 • визначення технологічної, економічної, екологічної та соціальної ефективності використання земель і можливостей її підвищення.

Основними джерелами інформації для аналізу є:

Земельний кодекс та інші нормативні документи про землекористування;

 • Земельно-кадастрова книга підприємства;
 • картографічні документи (грунтові карти, картограми, паспорт поля тощо);
 • виробничі програми в галузі рослинництва .
 • статистичну звітність, дані бухгалтерського, оперативно-технічного, зокрема агрономічного обліку.

Земельні угіддя аграрних формувань об’єднують у дві основні групи :   сільськогосподарського    і     несільськогосподарського

призначення.

До сільськогосподарських належать земельні угіддя, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції:

 • рілля,
 • багаторічні насадження,
 • сіножаті та пасовища.

До несільськогосподарських  угідь належать угіддя під:

 • забудову міст
 • житла
 • промислових і культурно-побутових об’єктів

Узагальнюючі показники – це :

 • вартість виробленої продукції (у тому числі рослинництва)
 • вихід кормових одиниць
 • розмір прибутку на 100 га сільськогосподарських угідь .

Індивідуальні показники — це :

 • врожайність культур
 • вихід продукції в кормових одиницях з 1 га окремих угідь
 • обсяг виробництва молока, м’яса на 100 га порівняльних сільгоспугідь.

Порівняльна (кадастрова) площа визначається множенням площі кожного виду угідь на бал грунту та діленням отриманого результату на 100.

Допоміжні показники — це : собівартість продукції

 • фондомісткість
 • трудомісткість
 • прибутковість 1 га землі
 • окупність витрат (відношення вартості продукції, отриманої з 1 га, до середніх витрат на 1 га).

У процесі аналізу спочатку вивчається динаміка перерахованих показників, виконання плану за їхнім рівнем, проводиться міжгосподарський порівняльний аналіз . Потім виявляють фактори і резерви підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

загрузка...