Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Анотація

навчальної програми курсу “ Статистика”

Навчальна програма складена на основі типової програми курсу “Статистика”, затвердженої в 1993 р. Програма охоплює основні розділи теорії статистики та статистики сільського господарства : предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення та групування даних статистичного спостереження, середні величини, показники варіації, вибірковий метод, статистичну перевірку гіпотез, кореляційний аналіз, ряди динаміки, індекси, статистичні графіки.

Програма містить зміст лекційних та практичних занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, заліків, іспитів, а також завдань розрахунково-графічних робіт та модульно-рейтингової системи контролю знань студентів.

загрузка...