Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Аспекти ефективної організації маркетингу на підприємстві.

Організація маркетингу – це структурна побудова для управління маркетинговими функціями. Вона встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань.  Організація маркетингу передбачає:

–          побудову і вдосконалення структури управління маркетингом;

–          підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

–          розподіл завдань, прав та відповідальності серед працівників маркетингових служб;

–          створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

–          забезпечення ефективної взаємодії маркетингової та інших служб.

Організація маркетингу на підприємстві має базуватись на відповідних організаційних структурах. Саме в цих підрозділах будуть здійснюватись всі планові, оперативні і контрольні функції маркетингового менеджменту. Створення таких підрозділів вимагає дотримання певних принципів:

–          цілеспрямованість ( організація маркетингу має відповідати сучасним цілям, філософії та політиці підприємства, бути чітко сформульованою, мати кількісні виміри. Організація маркетингу повинна мати спеціальні підрозділи, спрямовані на вирішення суто маркетингових проблем, бути орієнтованою на інтереси споживачів і активну наступальну діяльність на ринку)

–          чіткість організаційної структури ( вона повинна бути розумно спеціалізованою, відповідати напрямкам діяльності підприємства, комплексно вирішувати проблеми виробництва і збуту, забезпечувати єдність керівництва маркетинговою діяльністю)

–          структуризація стадій ( в організації маркетингу поєднують  перспективне, тактичне й оперативне управління підприємством, при цьому тактика мусить бути підкорена стратегії)

–          гнучкість організація маркетингу на підприємстві повинна оперативно реагувати на зміни в навколишньому середовищі)

–          стимулювання активності і творчості працівників ( це досягається делегуванням прав, автономією та відповідальністю за результатами роботи, системою заходів матеріального та морального заохочення)

–          скоординованість та узгодженість дій окремих підрозділів і виконавців ( створення ефективної організації маркетингу на підприємстві потребує вирішення трьох основних завдань: як згрупувати працівників

хто для кого є керівником

хто які функції виконує

Не існує раз і назавжди даного ідеального типу організації. Треба постійно шукати оптимальне співвідношення між стратегією підприємства, навколишнім середовищем і організацією маркетингу. Планування функцій маркетингу, які виконують окремі працівники, може здійснюватись , використовуючи методи:

–          затратний (праця має тривати повний робочий день і бути доцільною; між виконавцями окремих функцій повинен існувати логічний зв’язок)

–          управлінський ( створення умов, які дають змогу керувати роботою так, щоб вона здійснювалась послідовно та в одному напрямку)

–          соціальний ( робота повинна відповідати статусу працівників, бути повноцінною, давати задоволення)

–          гнучкий ( зміст функцій і час їх виконання повинні залишити простір для реагування на зміну умов навколишнього середовища)

Створюючи ефективну організацію маркетингу на підприємстві, необхідно керуватись загальними правилами. Насамперед необхідно визначитись з тим, до якого бізнесу ви належите, на які ринки спрямована діяльність підприємства, адже саме вони є головним фактором, котрий визначає структуру організації. Динамічні ринки потребують гнучкої організаційної структури, що швидко і адекватно змінюється. Проте жорстка конкуренція потребує централізації для підвищення ефективності діяльності організації, а це, в свою чергу, супроводжується зростанням бюрократії і стандартизації всього виробничого процесу.

Щоб з’ясувати, наскільки раціональною є організація маркетингу на підприємстві, треба відповісти на питання:

–          чи працює організація цілеспрямовано ( які цілі організації, чи реалізуються вони, чи можна їх перелічити та контролювати)

–          чи достатньо гнучка структура організації ( як швидко вона реагувала на останні зміни, наскільки швидко може приймати рішення)

–          чи добре помітна організаційна структура працівникам, клієнтам, чи є схеми побудови структури організації, опис виконуваних функцій, процедур0

–          чи достатні права де легованості працівникам, якою є міра свободи прийняття ними рішень

–          чи достатня інформація для прийняття рішень кожним підрозділом чи працівником

–          що є опорою організації (головний клієнт, провідні працівники)

–          як працює організація з економічного погляду (витрати на маркетингові підрозділи, заробітна плата працівників та її залежність від виробничих досягнень)

–          чи є в керівника досить часу для обговорення стратегічних завдань

–          чи існує в організації дух співробітництва, як часто виникають конфлікти

загрузка...