Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Бюджет, його суть і призначення. Бюджетний процес.

Державний бюджет – це одна з найважливіших ланок державних фінансів.

Державний бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.

Бюджетний період – це календарний рік і тому всі бюджети складаються на 1 рік.

Державний бюджет України поділяється на доходи і видатки, які в свого чергу поділяються на спеціальний ї загальний фонди.

Загальний фонд – включає доходи, які визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету.

Спеціальний фонд – включає доходи які призначені на певні цілі.

Бюджетний процес – це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Порядок складання ДБУ такий:

Кабінет Міністрів України розробляє основні макропоказники економічного і соціального розвитку країни на наступний рік та передає ці данні до Мінфіну України. На підставі яких Мінфін України визначає загальний рівень доходів і видатків на наступний рік. Так як ДБУ затверджує Верховна рада України то Кабмін України не пізніше 1 червня поточного року подає до ВР проект основних напрямків бюджетної політики на наступний рік. Цей проект містить такі пропозиції:

– наводиться граничний розмір дефіциту (профіциту) бюджету у відсотках до

прогнозного річного обсягу ВВП;

– дається граничний розмір державного боргу та його структура (зовнішній та

внутрішній);

– зазначається питома вага міжбюджетних трансфертів у видатках ДБУ і коефіцієнт вирівнювання для місцевих бюджетів.

– зазначається питома вага капвкладень у видатках ДБУ та пріоритетних напрямків їх використання;

– зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави та інші;

– перелік головних розпорядників коштів ДБУ та інші.

За результатами парламентських слухань ВРУ приймає постанову Про схвалення основних напрямків бюджетної політики на наступний рік”. На підставі цієї постанови Мінфін України складає проект Закону „Про ДБУ” і подає його до розгляду в Кабмін України. Після схвалення цього проекту Кабмін передає його до ВРУ не пізніше 15 вересня. Після обговорення проекту закону „Про держбюджет” в трьох читаннях ВРУ приймає його не пізніше 1 грудня поточного року як закон. Підписує З У „Про ДБУ» президент.

Отже, бюджетний процес – це порядок складання, розгляду, затвердження і виконання Державного бюджету.

загрузка...