Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Бюджетний дефіцит (профіцит).

Бюджет складається з доходів і видатків.

Державний доход - це сума коштів, яка зосереджується державою в бюджеті для забезпечення своєї діяльності.

Державний видаток - це сума коштів яка витрачається державою в процесі її фінансової дальності.

Бюджет може бути складено і прийнято з перевищенням доходів над видатками – це буде профіцит бюджету. Може бути рівновага доходів і видатків. Це буде означати, що видатки мають відповідні джерела фінансування, а коли видатки перевищують над доходами – це буде дефіцит бюджету.

Отже, бюджетний дефіцит – це показник негативних явищ в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці.

Причини виникнення дефіциту бюджету.

1.   спад виробництва;

2.    зниження ефективності функціонування окремих галузей;

3.   несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного
переоснащення.
Всі ці показники впливають негативно на соціально-економічний розвиток держави.
Бюджетний дефіцит вимагає прийняття енергійних заходів держави, що до його
ліквідації. Насамперед це – скорочення витрат 6юджету, але цей шлях досить складний.
Більш реальним і доцільним були б зміни в податковій та кредитній політиці, які в свою
чергу, призвели до пожвавлення економічного життя, передусім зростання виробництва та
його ефективності.

Дотація – певна сума коштів, яка виділяється на безповоротній основі з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою покриття бюджетного дефіциту.

Субсидія – сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня і має цільове призначення.

Субвенція - сума грошей, яка виділяється з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня і має цільове призначення для здійснення сумісного фінансування певного заходу.

Бюджетне асигнування – це повноваження, надане РБК (розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників) на взяття бюджетного зобов»язання та здійснення платежів із конкретною метою в процесі виконання бюджету.

Міжбюджетні трансферти – це кошти які безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого.

загрузка...