Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Бюджетний устрій та бюджетна система, її принципи.

Бюджетна система – це сукупність державного та місцевих бюджетів побудована з урахуванням економічних відносин державного територіального устрою і врегульована нормами права. Вона складається з державного і місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать: бюджет АР Крим, обласні і районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування (бюджети сіл, селищ  і міст).

Місцеві бюджети складають міські, районні фін.відділи, облради.  Затверджують районна, міська, сільська, селищна рада.

Зведений бюджет – це сукупність показників бюджетів, які використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Принципи бюджетної системи:

1.  Єдності бюджетної системи України – єдність б/с забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бух. обліку і звітності.

2. Збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень бюджету.

3. Самостійності - ДБУ та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних доходів а також надається право самостійно визначати напрями коштів по відповідних видатках. Кожна місцева рада самостійно розглядає і затверджує бюджет.

4. Повноти – до складу бюджетів підлягають включно всі надходження і витрати бюджетів.

  1. Обґрунтованості - бюджет формується на реалістичних показниках економічно-соціального розвитку держави та розрахунках надходжень і витрат бюджету,

6.  Ефективності – при складанні кожного бюджету треба прагнути залучати мінімальні бюджетні кошти, але при цьому досягати максимального результату.

7. Субсидіарності – потрібно розподіляти видатки між державним і місцевими бюджетами, так щоб вони були максимально наближені для надання субсидій тільки тим, кому вони дійсно потрібні (газ, електроенергія).

8. Цільового використання – доходи повинні використовуватись тільки на ті цілі, що визначені у видатках.


9. Справедливості – б/с України базується на засадах справедливого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

10. Публічності і прозорості – ДБУ та місцеві бюджети затверджуються, а рішення
щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно ВРУ , ВР АР Крим, відповідними
радами.

11. Відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного
процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного
процесу.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету, Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію, управління та використання ДБУ, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань використання бюджету.

загрузка...