Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Поняття і джерела цивільного права. Роль цивільного права в регулюванні майнових і немайнових відносин.

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення і захист цивільних прав.

Українська держава як суб’єкт цивільного права. Громадяни як суб’єкти цивільного права, їх правоздатність і дієздатність. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність. Органи юридичних осіб. Створення, реорганізації і ліквідація юридичної особи. Відповідальність юридичних осіб. Види юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації. Господарські товариства. Об’єднання підприємств. Філіали та представництва.

Загальні положення про право власності та його зміст, шляхи виникнення. Суб’єкт права власності. Право виключної власності народу. Прямо приватної власності. Право колективної власності. Право державної власності та її види. Право інтелектуальної власності.

Поняття і зміст цивільно-правових зобов’язань. Договір, його значення, зміст і види. Порядок укладання і припинення договорів. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Авторське право та суміжні права. Об’єкт і суб’єкти авторського права. Авторські договори та їх види. Суміжні права. Захист авторських та суміжних прав.

Спадкове право.

Шлюб та сім’я за сімейним законодавством. Права та обов’язки подружжя. Права і обов’язки батьків, дітей та інших членів сім’ї. Усиновлення, удочеріння. Опіка, піклування. Акти громадянського стану.

Види житлового фонду. Порядок надання житла. Договір житлового найму. Приватизація державного житлового фонду. Оренда житлових приміщень.

Практичне заняття

Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань.

загрузка...