Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ДЕРЖАВА І ПРАВО

Походження держави і права. Основні ознаки визначення держави. Держава – ядро політичної системи суспільства. Історичні типи держави. Форми держави: монархії і республіки. Види монархій і республік. Форми державного устрою. Форми політичного режиму. Основні функції держави. Система державних органів. Історія виникнення і становлення державності в Україні. Етапи виникнення Української держави.

Покипи правової держави і її основні ознаки. Конституційні основи формування правової держави в Україні. Поняття громадянського суспільства і його співвідношення з правовою державою.

Поняття і  основні ознаки права. Соціальна цінність і роль права в суспільстві. Джерела права. Закони і підзаконні акти.

Галузі права. Система галузей законодавства.

Форми реалізації  права:  виконання, дотримання,  використання і застосування.

Поняття законності і її основні вимоги. Законність і демократія. Законність і правопорядок. Гарантії законності та правопорядку. Правопорушення, їх види. Юридична відповідальність. Підстави юридичної відповідальності. Завдання і цілі юридичної відповідальності. Роль держави і громадськості в запобіганні правопорушень.

загрузка...