Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Державна служба в Україні

Адміністративне право –це управлінське право.

Державне управлінняце підзаконна виконавча й розпорядча діяльність органів державної виконавчої влади, спрямована на практичне виконання законів у процесі повсякденного й безпосереднього керівництва господарським, соціально – культурним та адміністративно – політичним будівництвом.

Види державного управління:

  1. законодавче (законотворче);
  2. виконавчо – розпорядче (власне управлінське);
  3. 3. судове (правосудне);
  4. 4. контрольно – наглядове.

Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті для практичного виконання завдань та функцій держави. Заробітну плату державні службовці отримують за рахунок державних коштів.

Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових обов’язків.

Згідно з нормами Закону України «Про державну службу» державним службовцям присвоюються ранги.( Див. табл.1)

Ранг присвоюється відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи. Для чергового підвищення за рангами необхідно відпрацювати 2 роки.

Таблиця 1.

Категорії посад службовців Ранги Хто присвоює  ранги
1 3, 2, 1 Президент
2 5, 4, 3 Кабінет Міністрів

3

7, 6, 5

Керівник державного органу, в системі якого

працює службовець.

4 9, 8, 7 ******
5 11, 10, 9 ******
6 13, 12, 11 ******
7 15, 14, 13 ******

Не можуть бути обраними чи призначеними на посади в державну службу особи, які:

  1. визнані у встановленому порядку недієздатними;
  2. мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
  3. у разі прийняття на роботу будуть безпосередньо підпорядкованими або підлеглими особам, що є їх близькими родичами;
  4. в інших випадках.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.

загрузка...