Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Документальне оформлення операцій на рахунках в банках

Для здійснення операцій на поточному рахунку до банку полаються документи, форми яких затверджені Національними банком України. До первинних розрахунково-грошових документів відносяться розрахункові чеки, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, об’ява на внесення готівкою, грошовий чек тощо. В них повинні бути такі основні реквізити: назва документу; номер поточного рахунку; ідентифікаційні коди; дата і місце складання; кому і за  що  перераховані гроші; мета одержання; сума числом і прописом (копійки лише числом) та інші. Виправлення в банківських документах не допускаються. Дані документи дійсні лише за наявності підписів і відтиску печатки

При готівкових розрахунках прийняття (зарахування) готівки на поточний рахунок здійснюється на основі об’яви на внесення готівкою, тримання готівки з рахунку здійснюється на основі грошового чека де вказується з якою метою та яка сума  отримується .

При безготівкових розрахунках використовують такі документи:

1. Платіжне доручення.

Основним банківським документом є платіжне доручення – це розпорядження підприємства, як власника рахунку, про перерахування коштів з його рахунку на рахунок іншого підприємства, організації, установи, оформлене на спеціальному бланку. Платіжне доручення широко   використовується   для   здійснення   розрахунків   з   державним   бюджетом,   органами

59

2. Платіжна вимога – доручення – не документ, який складається з двох частин, верхньої – вимога отримувача коштів до платника про їх сплату; нижньої-доручення платника своєму банку про перерахунок коштів.

1 . Платіжна вимога.

Платіжна вимога про примусове списання коштів на підставі виконавчого документа оформляється та подається державним виконавцем, а на списання податкового боргу за рішенням податкового органу – податковим органом   Платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) коштів на підставі виконавчого документу  приймає безпосередньо керівник банку або уповноважена ним особа (на сьогодні використання обмежене).

загрузка...