Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Документування касових операцій

Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені Мінстатом України за згодою з Національним банком України і Мінфіном України.

Оприбуткування готівки в касу, у тому числі і одержаної з банку, здійснюється на підставі прибуткового касового ордера (форма КО-1), підписаного головним бухгалтером або уповноваженими на це особами. При цьому особі, яка здала гроші, видається квитанція, підписана головним бухгалтером, касиром та засвідчена печаткою.

Отримання грошей з банку здійснюється через касира або іншу уповноважену на те особу по грошовому чеку, виписаному на ім’я отримувача. Чекову книжку за заявою отримують в банку. Щоб зняти готівку, бухгалтер заповнює грошовий чек, підписує його разом з керівником і передає касирові. Корінець чека є виправдним документом для записів касових операцій в облікових реєстрах.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером (форма КО-2), який  підписується керівником і  головним  бухгалтером  підприємства.  При  видачі готівки за видатковим  касовим ордером касир вимагає  пред’явлення  документу ,який посвідчує  особу  отримувача.
52

На операцію по здачі грошей до банку , крім видаткового  касового ордера , також оформляють о’бяву  на внесок готівкою , в якій вказують дату , хто  здає кошти та  через кого, одержувача, суму, призначення внеску, номер власного рахунку. Об’ява складається з трьох частин: перша – залишається в банку, друга (квитанція) – передається касиру, третя (ордер) -повертається підприємству з випискою банк\ після зарахування коштів на поточний рахунок.

Оплата праці, пенсій, стипендій, дивідендів проводиться касиром за платіжними відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача. По закінченні трьох робочих днів бухгалтер виписує видатковий касовий ордер на загальну суму, виплачену за платіжною відомістю. Проти невиплачених <а відомістю сум ставиться надпис депоновано, після чого складають реєстр депонованих сум.

Прибуткові і видаткові касові ордери виписує бухгалтер та до передачі в касу реєструє їх в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (форма КО-3).

загрузка...