Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Документування та облік розрахунків за претензіями

Претензії можуть висуватись:

1)      за    виявлені     в     рахунках     постачальників,     підрядників,    транспортних     організацій  невідповідності цін, арифметичні помилки тощо;

2)  за виявлену невідповідність якості матеріальних цінностей, що надійшли від постачальників;

3)  за нестачу вантажів;

4)  за брак і простій з вини постачальників;

5)  за суми, помилково списані установами банків з поточного рахунку;

6)  за штрафи, пені, неустойки, що утримуються з постачальників, покупців, підрядників тощо у  розмірах, визнаних платником або присуджених господарським судом.

Письмова претензія до порушника підписується керівником підприємства і надсилається адресату. При визнанні претензії у відповіді зазначають визнану суму, номер і дату платіжного доручення на перерахування визнаної суми або інший спосіб задоволення претензії. Якщо в задоволенні претензії відмовлено або був недотриманий строк відповіді на претензію, заявник вправі подати позов до господарського суду.

Підставою для записів в обліку є: письмові претензії; рішення судових органів; письмова відповідь постачальників на пред’явлені претензії; виписки установ банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій тощо.

Облік розрахунків за претензіями ведуть на субрахунку 374»Розрахунки за претензіями». По дебету субрахунку відображають суми пред’явлених претензій, а по кредиту — задоволення претензій (перерахування визнаної суми тощо). У разі, якщо пред’явлені претензії не визнані судовими органами і стягненню не підлягають, їх суми відносять на ті рахунки, з яких вони були списані.

Синтетичний облік розрахунків за претензіями ведуть в журналі №3.

Наприклад:

1) відображені суми, помилково зняті з поточного рахунку: Д-т374 К-т ЗІ1;

2)  відображені суми штрафів, пені, неустойки, що стягуються за недотримання договірних
зобов’язань: Д-т374 К-т715;

3)  виставлена претензія за оприбутковані ТМЦ: Д-т374 К-т20,22,28 тощо;

4)  відображені суми платежів за претензіями: Д-т ЗО,31 К-т374;

5)  на суми відновлених платежів: Д-т20,92 тощо К-т374.

загрузка...