Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Довгострокові векселі видані та їх облік.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності , виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням , ведеться на рахунку 51 „Довгострокові векселі видані”. Цей рахунок пасивний, балансовий, основний, розрахунковий.

На рахунку 51 ,,Довгострокові векселі видані” за кредитом відображається видача векселя у забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом – погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем.

Рахунок 51 „Довгострокові векселі видані” має такі субрахунки:

511 „Довгострокові векселі, видані в національній валюті”

512 „Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті”

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем .

Облік довгострокових векселів виданих

Зміст господарської операції Дт Кт
1. З каси підприємства погашена заборгованість, забезпечена виданим векселем 51 30
2. Погашено заборгованість постачальникам, забезпечена виданим векселем 51 31
3. Проведено залік взаємних зобов’язань: заборгованості покупців за реалізовану продукцію та заборгованості підприємства за векселем пред’явленим до сплати 51 36
4. Погашено заборгованість, забезпечена виданим векселем , боржникам підприємства 51 377
5. Заборгованість засновнику за виданим довгостроковим векселем зараховано як внесок до статутного капіталу 51 46
6. Погашено заборгованість за виданими векселями за рахунок позик. 51 50,60
7. Переведено заборгованість за довгостроковим векселем у поточну заборгованість 51 61
8. Віднесено до складу інших доходів заборгованість , що була оформлена векселем , в разі закінчення терміну позовної давності 51 746
9. Відображено курсову різницю за довгостроковим векселем, виданим в іноземній валюті 51 744
10. Видано довгостроковий вексель постачальнику 51 63
11. Оформлено заборгованість за податками і платежами довгостроковим векселем 51 64
12. Оформлено заборгованість за страхуванням довгостроковим векселем 65 51
13. Видано довгостроковий вексель іншим підприємствам 685 51
14. Відображено курсову різницю за довгостроковим векселем виданим в іноземній валюті 84,94 51
загрузка...