Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Екологічне планування

Екологічне планування – це розрахунок за принципом складання міжгалузевого балансу потенціальне можливого вилучення (чи іншої експлуатації) природних ресурсів або територій без помітного порушення існуючої екологічної рівноваги і без нанесення збитків однієї господарської галузі іншій у випадку спільного використання ними природних ресурсів. В основі екологічного планування лежить визначення варіантів можливого використання природних ресурсів та умов співставленням природних передумов розвитку господарства і його обмежень на цій території для кожного виду господарської діяльності (промисловий, транспортний, рекреаційний, сільськогос­подарський та ін.).

Основні принципи екологічного планування:

1. Планове використання окремих ресурсів не повинно перевищувати можливостей відтворення відновлювальних ресурсів регіону в тій же кількості   і   якості   (наприклад,   річний   приріст  деревини  у   випадку використання лісових ресурсів).

2. Експлуатація окремого ресурсу не повинно призводити до значного зменшення кількості і погіршення якості інших ресурсів, взаємопов’язаних із першим (наприклад, зміна стоку під впливом вирубки, рекреаційних властивостей місцевості тощо). З точки зору користувачів ресурсів необ­хідне упорядження господарських інтересів (антимонопольні вимоги).

3.   Загальне  антропогенне  навантаження  на ресурси  не  повинно перевищувати межі стійкості природного середовища (відновлювальних властивостей), а, отже, загальна ресурсна ефективність регіону не повинна зменшуватись.

4.  Обгрунтованість доцільно короткочасних і потенціальних вигод використання ресурсів регіону (наприклад, збільшення частки ріллі в сільськогосподарських угіддях може дати короткочасний ефект, наслідки якого призведуть до зниження врожайності, посилення ерозії ґрунту, що в кінцевому   рахунку   призведе   до   значного   економічного   збитку   і ДОВГОтривали! х> порушених еномогічниї рівноваги в реї іоні).

5. Форми природокористування поряд із відображенням соціально-економічних потреб суспільства повинні враховувати специфіку регіону, що забезпечить стійкий соціально-економічний розвиток в умовах наявних екологічних обмежень.

Екологічне планування базується на точному облікові природно-ресурсного потенціалу і складається з таких етапів:

*  інвентаризація природних ресурсів;

*   моделювання природно-ресурсного потенціалу регіону;                  !

•  територіально-економічне планування;

•  соціально-економічні оцінки й розрахунки.

Таким чином, екологічне планування – це етап у розвитку взаємовідносин природа суспільство, що змінив період неконтрольованої взаємодії біосфери й людини.

загрузка...