Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічна необхідність і роль страхування.

Підприємницька сфера та життєдіяльність людини пов’язані з присутністю постійних ризиків (природні, фінансові та інші) внаслідок яких фізичним чи юридичним особам може бути завданий збиток. Постає питання про відшкодування втрат. Можливо два варіанти:

  1. Збитки покриваються за рахунок фінансових ресурсів, що знаходяться в обігу
    даного суб’єкта (від основного призначення).
  2. Створення спеціальних цільових ресурсів, призначених для відшкодування збитків
    -резервних страхових фондів.

В свою чергу, створення цих фондів може здійснюватись у трьох формах:

–  фонди самострахування – засновуються на індивідуальній відповідальності і
полягає в тому, що кожна особа (фіз., юрид. ) формує власні страхові фонди за

рахунок власних доходів. Це дорога і нераціональна форма.

–      централізоване страхове забезпечення – на державній відповідальності і передбачає відшкодування втрат за рахунок загальнодержавних коштів, при цьому, частина цих коштів виділяється в окремі фонди (резервний фонд Кабміну).

–      колективні страхові фонди (страхування) – на солідарній відповідальності учасників цих фондів і полягає в тому, що формування страхових фондів здійснюється за рахунок внесків всіх учасників фонду, а відшкодування збитків проводиться для тих, хто їх зазнав внаслідок певних подій чи обставин. Ця форма є найбільш доцільною, економною, ефективною і раціональною.

Основними суб’єктами страхування виступають страховик, страхувальник та застрахований.

Страховик – це (юр. особа) спеціалізована організація – страхова компанія – яка проводить страхування.

Страхувальник – юридична або фізична особа, яка сплачує страхові внески (платежі) і вступає у конкретні страхові відносини із страховиком.

Застрахований – це особа якій належить страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

Страхові платежі – плата за страхування, яку страхувальник повинен внести страховику, згідно договору страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування.

Страхова відповідальність – зобов»язання страховика сплатити певну суму коштів при настанні страхового випадку.

Страховий випадок – подія, яка фактично відбулася з приводу негативних явищ або інших подій внаслідок яких може бути сплачено страхове відшкодування чи страхова сума.

Страхове відшкодування — належна до сплати страхувальнику частина або повна сума збитку.

Страховий збиток – вартість повністю знищеної чи знеціненої частки пошкодженого майна за страховою оцінкою.

Страхова оцінка – визначення вартості об’єкту з метою страхування.

Страхове свідоцтво (страховий поліс або сертифікат) – документ, що посвідчує фактичне укладання договору страхування.

загрузка...