Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічна оцінка показників ефективності капітальних інвестицій

Для вибору найефективніших напрямів капітальних інвестицій у сільське господарство необхідно проводити детальний аналіз показників економічної ефективності інвестицій.

У практиці с.г. виробництва визначають та аналізують загальну (абсолютну) і відносну(порівняльну) ефективність капітальних інвестицій.

  • загальна – це відношення ефекту до капітальних вкладень, які його зумовили.
  • відносна – відношення економії поточних витрат до різниці вкладень по більш і менш капіталомістких варіантах.

В с.г. підприємствах визначають відношення приросту річного обсягу чистої продукції (валового доходу) до ка­пітальних інвестицій, які зумовили цей приріст, і відношення приросту річного обсягу валової продукції в порівняльних цінах до зазначених вкладень.

Ефективність к.і.  характеризується по­казником рентабельності вкладень, який обчислюють за формулою:

Е=(Ц-С)/К,  де

Е – показник рентабельності   капітальних вкладень;

Ц- середньорічна вартість продукції по закупівельних ці­нах, грн.;

С- середньорічна собівартість продукції,   грн.;

К – кошторисна   вартість   об’єкта, будови (заходу), грн.

Розраховують також відношення приросту ва­лової продукції (у натуральному виразі і в порівняльних цінах) до капітальних вкладень (у відсотках).

Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, якщо коефіцієнти загальної ефективності не нижчі планових нормативних і аналогічних показників за попередній період.

До основних показників загальної економічної ефективності ка­пітальних вкладень у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства відносять підвищення продуктивності живої праці, яке припадає на 1 грн. капітальних інвестицій, а також строки окупності загальних обсягів капітальних вкладень за рахунок приросту чистого доходу (прибутку).

Якщо капітальні вкладення забезпечують підвищення якості сільськогосподарської продукції, то їх ефективність виражається відношенням одержаного ефекту до вкладень, що його зумовили:

Е= ((Ц2-Ц1)*р)  /  К,  де

Ц2 і Ц1 – реалізаційна ціна одиниці продукції підвищеної та попередньої якості, грн.;

р – кількість продукції підвищеної якості, ц;

К – додаткові капітальні вкладення, пов’язані з підвищенням якості продукції, грн.

Оскільки в сільському господарстві  земля – головний засіб виробництва, на підвищення родючості витрачаються великі кошти, то при розрахунках та аналізі загальної ефективності капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств обов’язково визначають продуктивність земельних угідь, що характеризується розмірами валової продукції, валового та чистого доходу (прибутку), одержаних з одиниці земельної площі.

Додатковими показниками загальної економічної ефективності капітальних інвестицій у сільськогосподарське виробництво на рівні господарства є: збільшення розмірів валової продукції, приросту валового та чистого доходу (прибутку) на 1 грн. приросту основних виробничих фондів; підвищення фондовіддачі та зниження фондо­місткості продукції; зниження собівартості продукції; питомі капітальні інвестиції (на одиницю земельних угідь, на одиницю потужностей, що вводяться в дію, або на одиницю приросту продукції); підвищення рентабельності виробництва.

Для повного аналізу загальної ефективності капітальних інвестицій до розрахунку включають сукупні капітальні інвестиції, спрямовані як на розширене, так і на просте відтворення основних засо­бів виробництва.

Відносну економічну ефективність капітальних інвестицій визна­чають та аналізують на стадії планування для вибору найкращого з кількох можливих варіантів вирішення господарських завдань.

При визначенні й аналізі економічної ефективності капітальних вкладень у с.г. виробництво враховують розрив у часі між здійсненням капітальних вкладень і одержанням ефекту. Більш ефективними є такі вкладення, між якими та часом одержання розрахункового ефекту мінімальний.

загрузка...