Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічний зміст поняття «тварини» та завдання їх обліку

З метою бухгалтерського обліку тварин поділяють на дві групи:

1. Робоча і продуктивна худоба.

2. Тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Перша група належить до необоротних активів і включає поголів’я корів, бугаїв, дорослих робочих і продуктивних коней, основне стадо свиней, овець, кіз тощо. Друга група належить до оборотних активів і включає молодняк тварин, тварин на вирощу­ванні та відгодівлі, птицю, кролів, звірів тощо.

Тварини на вирощуванні та відгодівлі являють собою особли­вий вид оборотних засобів. З одного боку це матеріальні цінності, які надійшли з виробництва як готова продукція або куплені на стороні. З іншого боку, це особливий вид засобів – живі організми, які знаходяться весь час у незавершеному виробництві. Тобто йде безперервний виробничий процес, в якому готова продукція постійно змінює свій обсяг і вартість. Одержаний молодняк тва­рин потрібно постійно годувати, і навіть тоді, коли тварини уже відгодовані. Таким чином, тварини являють собою особливий вид готової продукції, яку не можна виділити із виробничого процесу як закінчений цикл, або взяти частину продукції меншу ніж одна голова тварин. Ця продукція перебуває у процесі виробництва аж до вибуття з господарства.

До складу тварин на вирощуванні та відгодівлі включають пого­лів’я, вирощене у власному підприємстві та придбане на стороні.

Завданнями обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі є:

– правильне та своєчасне документальне відображення опе­рацій щодо надходження, руху і вибуття тварин;

– контроль за збереженням тварин;

– забезпечення інформації для прийняття управлінських рішень.

Тварин першої групи обліковують у складі основних засобів на субрахунку 107 «Робоча і продуктивна худоба», а тварин другої групи – у складі оборотних засобів на рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». Витрати на утримання тварин обох груп відображають у складі виробництва по субрахунку 232 «Тва­ринництво».

загрузка...