Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Економічний зміст власного капіталу

Капітал відображає власність. При створенні підприємства його стартовий капітал втілюється в активах і відображає їх вартість.

На підприємстві використовується власний і залучений капітал. Власний капітал – частка в активах підприємства, що за­лишається після вирахування його зобов’язань.

Капітал = Активи — Зобов’язання. Тобто якби на підприємстві не було боргів, то сума власного капіталу дорівнювала б його акти­вам. Співвідношення між капіталом і зобов’язаннями на різних підприємствах не однакове. Чим більшу частку займає власний капітал в активах підприємства, тим вища його незалежність. Власний капітал є основою для здійснення діяльності підпри­ємства. Він показує ступінь незалежності та впливу його влас­ників на підприємство. Формується власний капітал за рахунок внесків власників та накопичення сум доходу від діяльності підприємства.

Отже, залежно від джерел формування власний капітал можна поділити на дві групи:

1) вкладений капітал;

2) накопичений капітал.

Вкладений капітал – це капітал, сформований за рахунок внесків власників підприємства. Накопичений капітал – це сфор­мований капітал внаслідок діяльності підприємства. Якщо влас­ник підприємства вніс якусь суму для його функціонування, то це і є його капітал. Він може збільшитися або зменшитися внаслідок господарської діяльності. При одержанні прибутку від діяльності власний капітал зростає, а при допущенні збитків — зменшується.

До вкладеного капіталу належить: зареєстрований капітал (статутний, пайовий капітал), тобто сформований при заснуванні підприємства і додатково вкладений капітал (емісійний дохід, інші внески засновників), тобто добавлений за рахунок власника при функціонуванні підприємства.

Накопичений капітал включає такі елементи: нерозподілений прибуток, резервний капітал, інший додатковий капітал.

Власний капітал складається зі статутного, пайового, додатко­вого і резервного капіталів. До власних джерел належить також нерозподілений прибуток.

загрузка...