Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Еволюція процесу маркетингу.

Історія розвитку бізнесу В США та інших провідних країнах Заходу свідчить, що концепція маркетингу пройшла кілька важливих етапів розвитку і її становлення  як науки проходило сторіччями та історично склалось в результаті еволюційного розвитку дрібних, середніх і великих товаровиробників, зміни потреби цивілізованих суспільств, їх запитів і вимог та  коливань ринкового співвідношення попиту ( запитів і вимог) і пропозиції (можливості задоволення останніх). Одночасно з розвитком теорії проходив процес практичного втілення основних принципів маркетингу в комерційну діяльність. У зв’язку з цим можна виділити окремі етапи розвитку маркетингу як науки теорії ринку і практики підприємницької діяльності.

Етапи розвитку маркетингу в ХХ столітті

Етапи Періоди часу Норма періоду

( умовна)

Характерні особливості
1 До 30 –х рр. « Товарної орієнтації» Прагнення виробників вдосконалити виробництво поварів, поліпшити їх якість в умовах незмінності ринку. Маркетинг був допоміжною функцією, оскільки головною було виробництво товарів.
2 30-і-50-і рр « Збутової орієнтації» Максимальний продаж товарів найвищої якості з високими споживчими властивостями за допомогою стимулювання факторів інформування і довготермінового планування коливань ринкових потреб.
3 50-і середина 60-х рр. « Ринкової орієнтації» В економіці країн відбуваються кардинальні зміни, а саме: пропозиція починає перевищувати попит і виникає ринок споживачів. Виробництво товарів високої якості з підвищеним попитом, початок ери « мистетства продажу», поява служб і відділів ринкового дослідження, стратегічного планування і прогнозування попиту споживачів.
4 Середина 60-х-70-і рр.. « Становлення маркетингового управління» Сферою уваги стає не тільки розподіл ( збут) продукції, а й управління ринковою діяльністю в цілому. Управління фірмами з орієнтацією на ринок, застосування методів формування попиту конкретних груп покупців, розквіт « мистетства продажу», рекламування і пропаганди товарів.
5 Початок 80-х рр.. « Глобальне застосування маркетингу» Застосування маркетингових важелів та інструментів комплексу маркетингу, сучасних способів передачі маркетингової  інформації, організація транснаціональних служб міжнародного маркетингу.

Отже, маркетинг як економічна система управління господарською діяльністю з орієнтацією на ринок отримав теоретичне обґрунтування становлення і розвитку та організаційне втілення у підприємницьку діяльність організацій, фірм і компаній, що працюють в ринковому середовищі.

Найважливішою метою сучасного маркетингу є виявлення нових, ще не задоволених потреб чи нових форм задоволення вже відомих потреб, орієнтація виробництва на задоволення саме цих побажань і ( завдяки цьому) випередження конкурентів.

загрузка...