Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Факторний аналіз собівартості продукції

Щоб встановити причини зміни рівня собівартості продукції, вивчають фактори, які впливають на нього. Рівень собівартості продукції рослинництва і тваринництва залежить від двох комплексних факторів – виходу продукції і затрат на її виробництво.

Для нейтралізації впливу площі посіву і поголів’я при розрахунку кількісного впливу основних факторів на рівень собівартості, вихід продукції і затрати беруть у розрахунку на 1 га посіву та 1 голову тварин.

Отже, основними факторами впливу на рівень собівартості 1 ц продукції рослинництва будуть: затрати на 1 га посіву й урожайність; у тваринництві – затрати на 1 голову і продуктивність 1 голови.

При виявленні впливу головних факторів на собівартість продукції, необхідно врахувати, що характер впливу факторів різносторонній, зокрема затрати на 1 га, 1 голову впливають прямо пропорційно, а врожайність, продуктивність 1 голови – обернено-пропорційно.

Аналіз даних табл. 39 свідчить про зниження собівартості озимої пшениці на 2,47 грн. (37,34 – 39,81). При поглибленні аналізу визначимо кількісний вплив головних факторів на зміну собівартості.

У результаті зниження затрат на 1 га посіву на 23 грн., собівартість знизилась на 0,63 грн.

Підвищення врожайності на 1,8 ц/га сприяло зниженню собівартості на 1,84 грн. Отже, обидва фактори позитивно вплинули на зміну собівартості.

У результаті аналізу собівартості 1 ц молока, виявлено підвищення собівартості на 6,25 грн.

За рахунок збільшення витрат на 1 голову на 121 грн., собівартість 1 ц молока підвищилась на 4,34 грн. Зниження продуктивності 1 голови на 1,4 ц, стало наслідком підвищення собівартості на 2,13 грн.

Таблиця 1 Аналіз впливу головних факторів на собівартість окремих видів
__________        сільськогосподарської продукції __________________

Вид продукції Затрати на 1 га Урожайність, ц/га
Залп рати на 1 голову, грн. Продуктивність 1 голови, ц
план фактич­но відхилення

(+;-)

план фактич­но відхилення

;   (+;-)

1 2 3 4 5 6
Озима пшениця

Молоко

1453

1120

1430

1241

-23

+121

36,5

29,3

38,3

27,9

+1,8

-1,4

Вид продукції Собівартість 1 ц продукції, грн. Відхилення (+;-)
план фактично умовно всього За рахунок
затрат У;П
7 8 9(2:4) 10(8-7) 11 (9-7) 12(9-7)
Озима пшениця Молоко 39,81

38,23

37,34

44,48

39,18

42,35

-2,47

+6,25

-0,63

+4,12

-1,84

+2,13

Збільшення грошово-матеріальних витрат на 1 голову молочного стада спричинено перевитратами за певними статтями витрат, які включено в собівартість 1 ц молока. Тому наступним етапом аналізу € визначення причин цих перевитрат та причин зниження продуктивності 1 голови тварин.

загрузка...