Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фінансова політика – складова частина економічної та соціальної політики держави.

Фінансова політика – це сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення її економічного та соціального розвитку.

Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл ВВП (валовий внутрішній продукт) між галузями народного господарства, соціальними групами населення та окремими територіями. На цій основі може забезпечуватися стійке зростання економіки, вдосконалення її структури, створення умов різних форм власності ( спільних підприємств, ТОВ і т.д.).

Суб»єкти фінансової політики:

– МФУ; НБУ; ДПА;  ДКЦПФР (державна комісія з цінних паперів і фінансового ринку) –    на рівні держави:

– фінансові відділи або менеджери – на рівні підприємства.

Об’єкти фінансової політики – ВВП та національне багатство.

Фінансова політика держави залежить від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Зовнішні фактори – це залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими державами, обмін технологіями, експортні можливості самої держави.

Внутрішні фактори – це форма власності на основні засоби виробництва, структура економіки, соціальний склад населення, рівень добробуту населення та його інтелектуальний рівень, стан розвитку економіки, організація грошового обігу та стабільність грошової одиниці, розвиток форм кредитування та інше.

Водночас є загальні принципи фінансової політики для держави з розвинутою ринковою економікою:

  1. Постійне сприяння розвитку виробництва, підтримка підприємницької діяльності, підвищення рівня зайнятості населення,
  2. Мобілізація і використання фінансових ресурсів на збереження соціальних гарантій (освіта і наука; охорона здоров»я; оборона; соціальне страхування і допомога малозабезпеченим). Мобілізація (об’єднання).
  3. Вплив за допомогою фінансового механізму на раціональне використання природних ресурсів, заборону технологій, що загрожують здоров»ю людини.
загрузка...