Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Фінансові ресурси місцевого самоврядування

В умовах незалежності України та розширення самостійності територіально-адміністративних одиниць відкриваються можливості для принципового нового підходу  до фінансового забезпечення потреб соціальної сфери. Зрівняльний розподіл фінансових ресурсів, які направляються на розвиток соціальної сфери, призвів до появи нового виду соціальної нерівності – зумовленою можливістю в ряді регіонів збільшити фінансування соціальної сфери.

Вирішення цієї проблеми перенесено на місцеві ради. Це забезпечить найдієвіший контроль за розподілом ресурсів, національний відбір пріоритетів розвитку, поставить фінансування соціальної сфери у залежність від зростання ефективності виробництва в регіоні.

Спрямований і економічно-обгрунтований розподіл благ і послуг може бути забезпечений в межах окремого міста або регіону. Лише в окремих випадках підтримка гарантована законодавством у вигляді виділення субвенцій загальнодержавного бюджету.

Асигнування з бюджету:

Дотація – особливий вид асигнувань, асигнуванність у державний. бюджеті та місцевих
бюджетах  для збалансування доходів і витрат по окремих видах операцій та для ліквідації
збитковості, або стимулювання виробництва. Крім цього дотації можуть бути у формі
списання збитків від стихійного лиха

Субсидія – це допомога  в грошовій формі чи натурою, що надається державою за рахунок
коштів державного. та місцевих бюджетів, а також спеціальних фондів. Субсидія надається, як
юридичним так і фізичним особам.

Субвенція – це вид грошової допомоги місцевим органам влади на фінансування певних
програм, проектів, які здійснюються з власної ініціативи і схвалюються вищими органами
влади чи управління. На відміну від дотації, субвенція спрямовується на фінансування
певною заходу і підлягає поверненню у випадку порушення її цільового використання.

загрузка...