Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Форми безготівкових розрахунків

Перерахування грошових коштів з рахунку підприємства-платника на рахунок отримувача коштів здійснюється з використанням різних форм безготівкових розрахунків. Так, при здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків розрахунковими чеками, платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, іншими розрахунковими документами. Нижче розглянуті найбільш поширені на сьогодні форми безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями

Доручення застосовується в розрахунках за платежами товарного і нетоварного характеру. Доручення приймаються до виконання від платника протягом 10-ти календарних днів. День заповнення доручення не враховується .

1.Відвантаження  продукції та отримання товару і  рахунка — фактури   на  оплату покупцем.

 1. Виписка платіжного доручення і передача до банку.
 2. Банк платника надсилає документи про перерахування коштів на рахунок постачальника.

55

 1. Банк  постачальника зараховує  відповідну грошову суму на рахунок  постачальника  продукції  і повідомляє його випискою з рахунка.

Рис. 1 Механізм розрахунків платіжними дорученнями .

Розрахунки вимогами —дорученнями

 1. 1. Постачальник відвантажує продукцію, виписує вимогу-доручення і разом  із товарно-
  транспортними документами, які передбачені угодою, надсилає платникові.
 2. Платник, отримавши платіжну вимогу-доручення та інші документи, при згоді оплатити її заповнює нижню частину вимоги-доручення і здає її в обслуговуючий банк
 3. Банк платника перераховує кошти в банк постачальника.
 4. Банк постачальника проводить зарахування коштів та рахунок свого клієнта у день їх надходження.

56

Рис.2. Механізм розрахунків  платіжними  вимогами- дорученнями.

Розрахунки чеками

Чек – це документ  ,  що містить письмове  розпорядження  власника  рахунка (чекодавця ) установі банку  ( банку-емітенту )  , яка веде його  рахунок  ,списати  чекотримачеві  зазначену в  чеку суму  коштів.

 1. 1. Платник  подає до банку –емітента заяву  на отримання чекової  книжки ,а також  платіжне  доручення  на  депонування  коштів .
 2. Банк – емітент  депонує  кошти  на  окремому аналітичному  рахунку  «Розрахунки  чеками» .
 3. . Платник  на основі  заяви отримає в своєму  банку чекову  книжку .
 4. Платник , одержавши рахунок постачальника , виписує і передає  постачальникові  чек .
 5. Постачальник відвантажує  покупцеві товар .
 6. . Постачальник здає  в  обслуговуючий  банк чек .
 7. . Банк  чекотримача , перевіривши  правильність складання  реєстру і реквізитів  чека та своєчасність пред’явлення  його до  оплати , прийма    чек із  реєстром та разом  із другим ітретім  примірниками  реєстру , інкасує чек до банку – емітента .
 8. . Банк-емітент списує суму за чеком з рахунка  покупця .
 9. Банк-емітен  перераховує  кошти  на  рахунок  чекотримача .

10.   .  Банк постачальника зараховує суму , вказану в чеку , на  рахунок  постачальника . 2 .   і платником укладається договір.

57

Рис. 3 Механізм розрахунками  чеками .

Розрахунки акредитивами

При розрахунках акредитивами  виникають економічні відносини між  чотирма  суб’єктами:

 • заявник  акредитива – платник , який  звернувся до  банку , що його  обслуговує ,  для  відкриття  акредитива ;
 • банк- емітент- банк платника , що  відкриває акредитив  своєму  клієнтові ;
 • бенефіціар – юридична  особа , на  користь  якої виставлений  кредит .
 • виконуючий банк – банк  бенефіціара або інший банк , що за дорученням  банку –  емітента   виконує  акредитив .

1 . Між постачальником і  платником укладається  договір .

 1. Платник подає банку-емітентові заяву для відкриття акредитив.
 2. Банк-емітент на підставі заяви перераховує кошти з рахунка платника на аналітичний
  рахунок “Розрахунки акредитивами”.

3. Банк-емітент повідомляє банк бенефіціара про відкриття акредитива.

4. Банк бенефіціара повідомляє його про відкриття й умови акредитива.

5. Бенефіціар відвантажує платнику товар, виконує роботи або послуги.

 1. Бенефіцар подає необхідні документи, передбачені умовами акредитива, в обслуговуючий
  банк.
 2. Банк бенефіціара  надсилає спецзв’язком реєстр документів разом з іншими документами за

58

акредитивом до банку-емітенту.

8. Банк-емітент   після   перевірки   виконання   всіх   умов   акредитива   на   підставі   реєстру  документів списує кошти з аналітичного рахунка.

 1. Банк-емітент перераховує кошти на рахунок бенефіціара.

загрузка...