Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Форми світових ринків за специфікою предмета торгівлі

Тема 16. Світовий ринок сировинних  товарів.

Поняття « сировинні товари». Сільськогосподарські сировинні товари. Промислова сировина. Поділ сировинних товарів. Зменшення  питомої ваги сировинних товарів у світовому  експорті. Загальні тенденції та особливості розвитку  світової торгівлі сировинними товарами в епоху НТР. Дві протилежні тенденції світового ринку сировини . Характерні риси світового ринку сировини. Цінова проблема у торгівлі сировинними товарами. Урегульованість ринку сировинних товарів. Міждержавні сировинні асоціації. Біржова торгівля мінірально-сировинними товарами. Асоціація експортерів сировини. Міжнародні товарні угоди. Довгострокові комерційні контракти. Торгівля залізною, марганцевою рудою, нікелем, вольфрамом ,свинцем, цинком, оловом, міддю, алюмінієм і фосфатами. Місце України в МТ  сировинними товарами .

Тема 17. Світовий ринок товарами широкого вжитку.

Класифікація товарів широкого вжитку. Особливості  зовнішньоторговельного обміну товарами широкого вжитку. Значення реклами товарів широкого вжитку. Основні канали розповсюдження товарів широкого вжитку.  Світовий обсяг товарообігу товарами  споживчого призначення. Товарна структура та асортиментний склад споживчих товарів.

Світовий ринок текстильних товарів. Три групи країн рівня споживання одягу. Американський ринок  текстильних товарів. Азіатський ринок текстильних товарів. Африканські субрегіональні ринки текстилю. Світовий ринок взуття. Європейський ринок взуття. Африканський ринок взуття. Кон’юктура цін на товари широкого вжитку. Виробництво конкурентоспроможних непродовольчих товарів для виходу України на світовий ринок.

Тема 18. Світовий ринок машинно-технічною продукцією.

Сучасна характеристика торгівлі машинно-технічною продукцією. Особливості міжнародної спеціалізації світового машинобудування. Міжнародна торгівельна практика при купівлі і продажу машин та обладнання. Торгівля готовою продукцією. Особливості торгівлі готовими машинами та обладнанням. Необхідна умова стабільного експорту машин ,обладнання. Обсяг товарообігу ,товарна структура ,географічні спрямування машин споживчого призначення. Кон’юктура світових цін Види технічного обслуговування. Елементи технічного обслуговування. Принципи технічного обслуговування. Базові елементи технічного обслуговування. Провідні форми технічного обслуговування. Основні ознаки конкурентоспроможності продукції фірми , яка торгує запасними частинами. Прогресивне складання. Організаційно технічні складності в торгівлі продукцією складального виробництва. Торгівля комплексним обладнанням. Форми угод при торгівлі комплексним обладнанням. Умовні рівні поставки розрізненого комплексного обладнання. Поставки комплексного обладнання «під ключ». Компенсаційні угоди. Будівництво об’єкта на умовах «під готову продукцію». Угода на умовах «ринок в руки». Будівництво об’єктів на умовах «Бот»(будувати, експлуатувати, продавати). Правове керівництво зі складання міжнародних контрактів на будівництво промислових об’єктів. Проблема участі України у світовому ринку машин споживчого призначення.

Тема 19. Світовий ринок паливно- енергетичних товарів.

Розміщення запасів і видобуток основних видів палива. Структура споживання паливно-енергетичних товарів. Використання вугілля. Світовий видобуток вугілля. Основні країни, що видобувають вугілля. Чинники, які обмежують світову торгівлю вугіллям. Ціни на вугілля.

Нафта-основний товар в світовій торгівлі. Основні імпортери нафти. Міжнародний нафтовий картель. Боротьба за ціну на нафту. Організація країн-імпортерів нафти (ОПЕК). Діяльність ОПЕК на світовому ринку нафти. Залежність світової економіки від поставок енергоносіїв з Близького Сходу. Проблеми нафтопостачання в Україну.

Промислові запаси природного газу. Світові ціни на газ. Попит на уран світові запаси. Найбільші споживачі урану. Оптові ціни на уран. Міжнародний механізм міжнародного регулювання цін на паливо. Роль світових організацій у розвитку ринку палива.

Тема 20. Світовий ринок чорних металів.

Сталь є головною на ринку товарів чорної металургії. Країни найбільші виробники сталі . Два «нафтових шоки» та їх вплив на структуру і зрушення в розвитку чорної металургії. Зовнішня торгівля прокатом. Товарна структура виробами чорної металургії. Ціноутворення і динаміка світових цін на товари чорної металургії. Україна є головним виробником і експортером чорних металів.

Тема 21. Світовий ринок продукції кольорової металургії.

Два головних фактори розміщення підприємств кольорової металургії. Головні особливості виробництва кольорових металів. Головні споживачі кольорових металів. Зниження цін на кольорові метали. Стан на ринку алюмінію, олова, свинцю, цинку.

Тема 22. Світовий ринок дорогоцінних металів.

Географія основних запасів золота. Золото як товар. Щорічний видобуток золота. Основні країни, де сконцентровано видобуток золота. Ціни на золото . Фактори ціноутворення на світовому ринку золота. Золоті аукціони. ТНК «Англо- Американ». Срібло і його використання. Світові запаси срібла. Світовий видобуток срібла. Світові ціни на срібло.

Світовий ринок платинової  руди. Платина як валютний метал. Дві основні держави виробники металів платинової групи. Ціни на платину. Шлях підвищення ефективності експорту металів платинової групи.

Тема 23. Світовий ринок діамантів.

Алмаз-коштовний камінь. Штучні алмази. Діаманти. Основні родовища діамантів. Щорічний видобуток діамантів. Світові ціни на діаманти. Всесвітній Діамантовий Синдикат (ВДС). Південноафриканський концерн «Де Бірс». Організація обробки видобуток алмазів. Брильянти. Торгівля брильянтами. Підвищення ролі спеціалізованих банків у сучасній торгівлі бриліантами. Товарообіг на світовому ринку бриліантів. Бріліантово-алмазний бізнес. Антвортен центр діамантово-бриліантового бізнесу.Два центри огранки діамантів в Україні.

Тема 24. Світовий ринок хімічних виробів.

Особливості сучасної хімічної промисловості. Головні виробники хімічної продукції . Товарна структура, географічне спрямування експорту та імпорту хімічних товарів. Роль малих країн Західної Європи у виробництві хімічних товарів. Хімічна промисловість Канади, Австралії, ПАР, Нової Зеландії. Особлива роль країн, що розвиваються на світовому ринку хімічних товарів . Економічні і технологічні особливості ринку хімічної промисловості. Монополісти на ринку хімічних товарів. Роль НТР у розширенні структури хімічних виробів. Основні країни експортери хімічних товарів. Кон’юктура ціни на світовому ринку хімічних виробів. Проблема міжнародного регулювання світової торгівлі хімічними товарами. Україна в світовому ринку хімічних товарів.

Тема 25. Світовий ринок лісових товарів.

Міжнародна спеціалізація у світовій лісовій промисловості. Фізичний стан світової лісової торгівлі. Основні експортери лісової продукції. Імпортери лісопаперових товарів. Міжнародна торгівля лісовими товарами. Середньорічні темпи приросту лісової торгівлі. Лісова торгівля стійко «монополізована» невеликою групою країн. Німеччина у виробництві стружкових плит. Структурні зміни у торгівлі пиломатеріалами. Зміни географії експорту лісових матеріалів. Товарна структура експорту лісових товарів. Специфіка ринку пиломатеріалів. Міжнародна торгівля листовими матеріалами. Світова торгівля ДСТП і ДВП . Світові ціни на лісові товари. Україна в світовій торгівлі лісовими товарами.

Тема 26. Світовий ринок товарів тривалого споживання

Специфічна група товарів культурно-побутового та господарського вжитку серед промислових товарів призначених для особистого споживання. Основні виробники і експортери  побутової електроніки. Поставка побутових технічних товарів у розібраному вигляді. Товарна структура товарів тривалого споживання. Кон’юктура світових цін.      Зовнішньоторгівельний сервіс «системного продажу». Технічне обслуговування побутової техніки. Побутова електронна апаратура на світовому ринку. Домінуюче становище на світовому ринку побутової електроніки. Ринок побутової холодильної техніки. Ринок холодильників країн СНД. Перспективи виходу України на світовий ринок товарів тривалого споживання.

Тема 27. Світовий ринок продовольчих товарів

Частка продовольчих товарів у світовому товарообігу. Роль розвинутих країн у світовій торгівлі продовольчими товарами. Конюктура світового ринку продовольчих товарів. Зайнятість економічно-активного населення у сільськогосподарському виробництві. Залежність країн, що розвиваються від світового ринку продовольства. Значення світового ринку продовольства у розв’язання глобальної продовольчої проблеми. Виробництво та торгівля продовольством економічно розвинутими країнами. Світовий ринок зерна. Домінуюча роль в експорті зерна. Світові імпортери зерна. Світовий ринок м’яса. Європейський ринок м’яса. Американський ринок м’ясних товарів. Світовий ринок цукру, олії, рибопродуктів, плодів та овочів. Світовий ринок молока. Основні райони світової спеціалізації виробництва молока. Забезпечення молочними продуктами населення світу. Виробництво сиру. Світовий ринок кофе. Світові ціни на кофе. Світовий ринок какао. Експортери та імпортери какао-бобів. Світовий ринок напоїв. Формування світових цін на продовольчі товари. Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією. Сільськогосподарський маркетинг. Україна світовому продовольчому ринку.

загрузка...