Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Функції плати за природні ресурси

Плата за природні ресурси як економічна категорія характеризує економічні відносини, що виникають між власником природних ресурсів і природокористувачем. Вона виконує три важливі функції :

–         стимулюючу;

–          інформаційну;

–          стримуючу.

Стимулююча функція плати за природні ресурси спрямована на комплексне використання природного потенціалу, скорочення затрат живої, уречевленої і майбутньої праці, пов’язаної з використанням сировинних ресурсів; на розвиток раціонального природокористування, що сприяє стабільності навколишнього природного середовища і екологічній рівновазі.

Інформаційна функція плати за природні ресурси проявляється в тому, що через систему платежів за природні ресурси відображається суспільна праця, затрачена на відтворення і охорону природних ресурсів, у продукції галузей народного господарства, що експлуатують рослинні ресурси, добувають корисні копалини та переробляють сировину.

Законодавство України передбачає, що платежі за використання природних ресурсів у межах встановлених лімітів відносяться на витрати виробництва, а відповідно включаються до собівартості продукції й послуг. Включення плати за природні ресурси до собівартості продукції посилюють роль і значення інформаційної функції і є правильним з теоре­тичної та практичної точок зору.

Стримуюча функція плати за природні ресурси спрямована на попе­редження екологічної шкоди у процесі використання природних ресурсів.

загрузка...