Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ГОДИНИ ПАНУВАННЯ

ТЕМИ Лекції, годин Практичні заняття, годин Самостійна робота, годин
1 2 3 4
Модуль 1. Теоретичні  основи  панування та організації  роботи підприємства.

Тема 1. Організаційно-економічні  основи ринкових форм господарювання

2 2 4
Тема 2. Організація інфраструктури аграрного ринку 2 2 4
Всього по модулю 1 4 4 8
Модуль 2. Організація  створення  підприємства.

Тема 3. Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

2 2 2
Тема 4. Засоби виробництва. Планування та організація їх використання 2 2 4
Всього по модулю 2 4 4 6
Модуль 3. Організація  нормування і  оплати праці.

Тема 5. Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць

2 2 4
Тема 6. Організація оплати праці 4 4 6
Всього по модулю 3 6 6 10
Модуль 4.  Організація  діяльності підприємства.

Тема 7. Планування діяльності аграрних підприємств

2 2 4
Тема 8. Організація господарського розрахунку 2 2 2
Тема 9. Система ведення господарства. Організація земельної території сільськогосподарських підприємств 2 2 2
Тема 10. Організація і планування допоміжних та обслуговуючих виробництв

2 2 2
Всього по модулю 4 8 8 10
Модуль 5.  Організація  виробництва продукції.

Тема 11. Організація і панування виробництва продукції рослинництва

2 2 2
Тема 12.Організація і планування виробництва кормів 2 2 2
Тема 13.Організація і планування виробництва продукції тваринництва 2 2 2
Всього по модулю 5 6 6 6
Модуль 6.  Організація  зберігання  продукції.

Тема 14 Організація і планування зберігання та переробки продукції рослинництва

2 2 2
Тема 15. Організація і планування зберігання та переробки продукції тваринництва 2 2 2
Всього по модулю 6 4 4 4
Комплексна контрольна  робота

2 - -
Всього по предмету 32 32 44

Викладач                                                                               Штиков Є.О.

Розглянуто на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Протокол №_________ від “_________ “______________________ 200_ р.

Голова комісії: Л.П.Павлик

загрузка...