Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Господарські операції та процеси

Третю групу об’єктів бухгалтерського обліку складають господарські операції і процеси.

Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 від 16 липня 1999р. господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань чи власному капіталі підприємства.

Сукупність господарській операцій в різних видах господарської діяльності називається господарським процесом. На виробничих підприємствах основними господарськими процесами є процес постачання, процес виробництва та процес реалізації.

Процес постачання - сукупність операцій по забезпеченню підприємства необхідними для виробництва предметами праці.

Процес виробництва - сукупність господарських операцій, пов’язаних з виготовленням продукції (виконанням робіт, послуг).

Процес реалізації - сукупність операцій, пов’язаних із збутом готової продукції (робіт, послуг).

загрузка...