Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Індивідуальна робота студентів

Індивідуальні зайняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення  рівня їх підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей.

Тема 1.Предмет, метод і завдання курсу СРТП

1)Міжнародний поділ праці та становлення сучасної економіки

2)Поняття внутрішнього, національного, міжнародного і світового ринку

3)Метод вивчення курсу «Світовий ринок товарів і послуг»

4)Завдання курсу «Світовий ринок товарів і послуг»

Тема 2.Конюнктура і ціноутворення на СРТП

1)Кон’юнктура цін Світового ринку

2)Закономірності і фактори ціноутворення

3)Види цін у зовнішній торгівлі

4)Цінова політика фірм на світовому ринку

5)Механізм національного і міжнародного регулювання цін

Тема 3.Західноєвропейський ринок товарів і послуг

1)Сутність і особливості регіональної структури світового ринку

2)Значення Західноєвропейського ринку у світовому розвитку

3)Фактори, тенденції розвитку Західноєвропейського ринку

4)Провідні ринки товарів і послуг Західної Європи

5)Територіальна структура Європейського ринку

6)Проблеми і перспективи розвитку Західноєвропейського ринку товарів і послуг

Тема 4.Формування ринку країн ЄС

1)Етапи формування Європейського Союзу

2)Основні експортні товари ЄС

3)Особливості регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами

4)Європейська асоціація вільної торгівлі

5)Торгівельні відносини ЄС з Україною

Тема 5.Участь України в регіональних ринках

1)Фактори, які визначають торгівельний профіль України

2)Товарна структура зовнішньої торгівлі України

3)Основні елементи зовнішньоекономічної політики України

4)Регіональні торгівельні відносини з країнами СНД

5)Прикордонна торгівля України

6)Вступ України в СОТ

Тема 6.Світовий ринок сировинних товарів

1)Особливості торгівлі мінерально-сировинних товарів

2)Світовий ринок чорних металів

3)Світовий ринок кольорових металів

4)Світовий ринок золота, срібла, платини

5)Кон’юнктура цін на світових ринках мінерально-сировинних товарів

Тема 7.Світовий ринок товарів широкого вжитку

1)Особливості зовнішньоторговельного  обміну товарами широкого вжитку

2)Товарна структура світового товарообігу  непродовольчих товарів

3)Регіональні експортно-імпортні потоки непродовольчих товарів

4)Американський ринок текстильних товарів

5)Європейський ринок взуття

6)Проблеми виходу України з товарами широкого вжитку на світовий ринок

Тема 8.Світовий ринок паливно-енергетичних товарів

1)Світове розміщення запасів і видобуток основних видів палива

2)Використання вугілля

3)Нафта-основний товар у світовій торгівлі

4)Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК)

5)Торгівля природним газом

6)Попит на уран та його світові запаси

7)Проблеми недостачі енергоносіїв в Україні

Тема 9.Світовий ринок діамантів

1)Алмаз-коштовний камінь

2)Видобуток та головні країни-експортери діамантів

3)Світові ціни на діаманти

4)Торгівля діамантами

5)Алмазно – бриліантовий бізнес

6)Огранка діамантів в Україні

Тема 10.Світовий ринок товарів тривалого користування

1)Специфічна група товарів особистого споживання

2)Основні експортери побутової електроніки

3)Зовнішньоторговельний сервіс системного продажу

4)Технічне обслуговування побутової техніки

5)Ринок побутової холодильної  техніки

Тема 11.Напрям розвитку світового ринку послуг

1)Світовий ринок послуг в епоху НТР

2)Міжнародна торгівля ліцензіями, патентами, «ноу-хау»

3)Світовий ринок інжинірингових, консалтингових, франчайзингових послуг

4)Світовий ринок туристичних, банківських, фрахтових послуг

Тема 12.Світовий ринок страхових послуг

1)Створення страхового фонду

2)Поділ ризиків в зовнішньоекономічній діяльності

3)Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності

4)Відшкодування прямих збитків

5)Об’єкт морського страхування

6)Генеральний поліс

Тема 13.Світовий ринок рекламних послуг

1)Економічний зміст рекламних послуг

2)Витрати на рекламу

3)Види реклами та їх класифікація

4)Особливості розповсюдження реклами

5)Організація міжнародних рекламних компаній

6)Регулювання рекламної діяльності

загрузка...