Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Іноземне інвестування в АПК України.

Інвестиції – довгострокові вкладення коштів у відтворення основних засобів, обігові активи та різні фінансові інструменти (акції, облігації), придбання патентів, ліцензій, ноу-хау тощо, для отримання прибутку або досягнення соціальний ефект.

Інвестиції класифікуються за окремими ознаками:

  • а об’єктами вкладених коштів виділяють реальні та фінансові інвестиції;
  • за періодом інвестування – короткотермінові і довготермінові;
  • за формами власності – індивідуальні, державні, іноземні та спільні;
  • за характером участі – прямі і непрямі інвестиції;
  • за регіональною ознакою – внутрішньодержавні та зарубіжні.

Світова практика засвідчує, що залучення іноземних інвестицій дозволяє багатьом країнам справлятись із своїми економічними проблемами та забезпечити рух суспільства вперед.

Останніми роками в агропромисловому комплексі України запо­чатковано такі основні форми залучення іноземних інвестицій:

  • надання кредитів урядами іноземних держав уряду України для закупівель продовольства і на технічну допомогу;
  • відкриття кредитних ліній міжнародними банками на пільгових умовах для здійснення конкретних проектів в агропромисловому комплексі;
  • інвестиційне кредитування в різних формах іноземними фірмами українських товаровиробників щодо матеріально-технічного забезпечення.
загрузка...