Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Інвентаризація тварин.

Інвентаризація молодняку  тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця, а в спеціалізованих підприємствах з промисловими методами виробництва, де птиця утримується в широкогабаритних пташниках, у без віконних приміщення з регульованим мікрокліматом тощо, один раз на рік за станом на 31 грудня звітного року; інвентаризація бджолосімей здійснюється не менше двох разів на рік (весною – не пізніше 10 квітня та восени, як правило 1 жовтня).

Дорослу продуктивну і робочу худобу заносять в інвентарний опис з зазначенням номера худоби (бирки), клички, віку, породи, вгодованості і живої ваги (вагу коней не зазначають).

Велику рогату худобу , свиней (свиноматки і хряки) і особливо цінні екземпляри овець , інших тварин відносять в окремий інвентарний опис.

Інші тварини основного стада, які обліковують за групами, включають в інвентарні описи по групах відповідно до віку і статі із зазначенням кількості голів і живої ваги по кожній групі.

Молодняк великої рогатої худоби , племінних коней і робочої худоби включають в інвентарний опис окремо із зазначенням номера, статі, клички, породи тощо.

Тварини на відгодівлі , молодняк свиней , овець , кіз та інших видів тварин, а також птиця обліковують по групам, і вносяться в інвентарні описи відповідно номенклатури, яка прийнята в облікових реєстрах із зазначенням кількості голів, і живої ваги по кожний групі.

Інвентарні описи складають за видами тварин на фермах , у відділках, бригадах і по матеріально відповідальних особах.

Відповідно до рішень інвентаризаційної комісії та актів із визначення вартості тварин у бухгалтерії господарства складають відповідні бухгалтерські проводки.

загрузка...